Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice

Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice

V dňoch 17. – 27. júna navštívili kongregáciu sestier dominikánok na Slovensku sestra Valorie Lordi a sestra Bernadette Nonnon z Kongregácie sestier dominikánok zo Sprakill New York. Ich hlavným zámerom bolo dostať sa čo najbližšie k trpiacim ľuďom na Ukrajine. Sr....