Ukrajinské „lastovičky“ pripravili deň matiek

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy veľmi pohotovo reagovala na potreby utečencov. Keďže do Dunajskej Lužnej ich prišlo pomerne dosť, ponúkla v Cirkevnej materskej škole Madony Žitného ostrova voľnú miestnosť vyhradenú pre krúžkovú činnosť na otvorenie triedy pre ukrajinské deti. Po prípravných prácach 11. apríla otvorila novú triedu pre 15 detí, ktorá nesie názov „lastovičky“. Tento názov je symbolický, lebo ukrajinské deti „prileteli ako tie vtáčiky“ a veríme, že do jesene „odletia“ domov, na rodnú zem, ako to tvrdia všetky ich mamičky. Deti zavítali do triedy, kde ich čakalo množstvo hračiek, stavebníc, áut, obchodík s pečivom, kuchynka, náradie do dielne a domček… Na dvore škôlky majú bicykle, kolobežky, autá, motorky a hojdačky. Sr. Mária, ktorá učí v tejto triede, sa vyjadrila, že: „Deti sa tomu veľmi tešia, lebo na Zakarpatí v škôlkach, kde som učila, nikde nemali takého dobré vybavenie. Keď nám doniesli do triedy relaxačný domček, pomyslela som si, že deti v škôlkach na Ukrajine také niečo nemajú, a že načo im to bude. V jedno ráno som bola svedkom rozhovoru dvoch detí, keď sediac v tomto domčeku sa hrali, že sú v podzemnom úkryte, ako je tam zima a sú hladní, iba mama išla rýchlo domov pripraviť im jedlo a znovu prišla do úkrytu. Zážitky, ktoré mali z vojny zanechali v nich spomienky. Napriek tomu, že sme začali fungovať 11. apríla, na Deň matiek sme sa snažili spolu s ukrajinskou pani učiteľkou  nacvičiť s deťmi program. Vyhotovovali sme darčeky pre mamičky – vlastnoručne vymaľované tašky a nakoniec sme piekli spoločne muffiny. Deti recitovali básničky, spievali ukrajinské a slovenské pesničky, mali tanček a súťaže. Po vystúpení sme pre naše mamičky a babičky pripravili agapé a spolu s deťmi sme si krátko zatancovali. Mamy boli prekvapené z takej milej oslavy a ďakovali za pekný program a pohostenie. Minulý rok na tento sviatok si ani nepomysleli, že budúci „Deň matiek“ budú sláviť ako utečenci v cudzej krajine. Prajeme týmto deťom, aby v našej škôlke prežili čo najkrajšie chvíle, na ktoré budú spomínať, ale predovšetkým, aby preklenuli ťažké spomienky, keď museli opustiť svojich otcov a utekať iba s mamkami, aby unikli pred...

V Košiciach sa uskutoční konferencia „Komunikácia viery mladým“

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Organizujú ju dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentovanie aktuálnych tém v oblasti pastorácie mládeže. Konkrétne ide o tému priblíženia sa mladým vo svetle „Christus vivit“ a spolukráčania – synodality s mladými. V programe je ponúknutá aj možnosť zdieľať rôzne skúsenosti z dobrej praxe komunikácie viery mladým. Hosťom večera bude Mons. Mykola Lúčok, ktorý ako dominikán mal v nedávnej minulosti zverenú pastoráciu mládeže v diecéze a v čase vojny ako mukačevský biskup posilňuje ťažko skúšanú vieru ľudí na Ukrajine. Konferencia tak ústi do synodality, ktorá prekračuje hranice dvoch susedných národov. Tieto národy zdieľaju tú istú nádej pre mladých, založenú na viere vo víťazného Krista. Prihlasovací formulár Program konferencie...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes