Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej s nástupom od 1. marca 2022. Viac informácií nájdete v prílohe: Výberové...

Aké sú otázky dnešných ľudí?

Mladšie dominikánky z Európy sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí napriek pandemickej situácii stretli aj tento rok v online priestore. Program sa počas víkendu 7. – 9. januára venoval téme Kázanie sestier dominikánok v dnešnej dobe. Spoločne sme sa vďaka trom rečníkom: fr. Felicisímo Martínez OP, sr. Kerstin-Marie Berretz OP a sr. Hedvig Deák OP zamýšľali nad hodnotou dominikánskej tradície aj pre tento svet, čo znamená byť sestrou kazateľkou a ako žiť svoje zasvätenie. Stretli sme sa približne 50 sestier z viac ako 10 krajín. Prednášky boli dopĺňané diskusiou v jazykových skupinách a následným spoločným zdieľaním. Navzájom sme sa povzbudili, ako byť autentickými kazateľkami, hlásateľkami Evanjelia v dnešnej dobe a ako čerpajúc z hodnôt dominikánskej tradície odpovedať na otázky, ktoré si kladú ľudia dnešnej doby. sr. Damiána OP, sr. Adriána OP, sr. Dominika OP a sr. Terézia...

Svoje povolanie prežívala s radosťou

Narodila sa 2. mája 1931 v Mošurove – Terni, ako druhá zo šiestich súrodencov. Pre rehoľný život sa rozhodovala v neistej dobe, kedy sa v bývalom Československu schyľovalo k likvidácii reholí. Ani to ju neodradilo v jej rozhodnutí. K sestrám dominikánkam vstúpila 1. decembra 1949 v Košiciach. Tu však ostala iba do momentu likvidácie kláštorov v auguste 1950. Keďže v tom čase bola len v počiatočnej formácii, musela sa vrátiť domov. Sr. Celina prežívala túto skutočnosť bolestne a to aj preto, že v rehoľnom povolaní sa cítila veľmi šťastná. Sama hovorí, že v tej chvíli, akoby sa jej zrútil celý svet. Už v októbri toho istého roku však dostala pozvanie od sestier, aby sa zamestnala v Ústave sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch. Sr. Celina bola šťastná, že sa mohla vrátiť k sestrám a žiť v ich spoločenstve. Táto skutočnosť jej umožnila tajne pokračovať v rehoľnej formácii. Dňa 27. apríla 1951 vstúpila do noviciátu a o rok neskôr, 17. augusta 1952, zložila prvé sľuby. Z dôvodu neistého vývoja politickej situácie doživotné sľuby skladala až 5. júna 1966. Počas tohto obdobia pravidelne tajne obnovovala dočasné sľuby. Išlo o náročné obdobie, ktoré sestry prežívali v strachu a obavách, aby neboli odhalené štátnymi úradmi. Boh si však chránil svojich vyvolených a sestra Celina bola šťastná, že nakoniec mohla dosiahnuť svoj cieľ a žiť svoje zasvätenie naplno aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam. V Petrovanoch pracovala 38 rokov. Postupne si doplnila stredoškolské vzdelanie a prešla rôznymi pracovnými pozíciami. Po dovŕšení dôchodkového veku bola v roku 1988 poslaná do komunity v Dunajskej Lužnej, kde bola zamestnaná v administratíve a neskôr, pokiaľ jej to zdravie dovoľovalo, s láskou vypomáhala v komunite. Sr. Celina vydýchla 1. januára 2022 počas obetovania pri rannej sv. omši na slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Jej túžba darovať sa Bohu bola spojená s najplnším darovaním sa Krista počas slávenia Eucharistie. Tá, prostredníctvom ktorej sa Slovo stalo telom, ju doprevadila na jej poslednej ceste, ako ju tiež doprevádzala počas dlhého života, aby sa jej túžba stala každodennou obetou.  Nič jej nezabránilo prežívať  svoje zasvätenie s veľkou radosťou po celý život. « ‹ z 2 ›...

ROZPOSLANÍ OD STOLA

Na záver jubilejného roka – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo – Vám ponúkame krátke ohliadnutie za “Putovaním relikvie sv. Dominika” po Slovensku (5. september – 2. október 2021), ktoré vyvrcholilo stretnutím našej dominikánskej rodiny s magistrom rehole, bratom Gerardom Timonerom, v Šaštíne. Spolu s relikviou sv. Dominika putovala aj kópia prvého vyobrazenia sv. Dominika, ktoré nesie názov Mascarella. Už viac ako 800 rokov spoločne, ako jedna dominikánska rodina, píšeme príbeh ohlasovania Božieho priateľstva. Pozývame vás vstúpiť do tohto príbehu! A to aj cez ponúkaný dokument. Autor dokumentu: sr. Iva Kúšiková,...

Zomrela sr. M. Celina Blichárová OP

Dňa 1. januára 2022, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Celina Blichárová OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 6. januára 2022 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková....

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes