Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej s nástupom od 1. marca 2022. Viac informácií nájdete v prílohe: Výberové...
Aké sú otázky dnešných ľudí?

Aké sú otázky dnešných ľudí?

Mladšie dominikánky z Európy sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí napriek pandemickej situácii stretli aj tento rok v online priestore. Program sa počas víkendu 7. – 9. januára venoval téme Kázanie sestier dominikánok v dnešnej dobe. Spoločne sme sa vďaka trom...
Svoje povolanie prežívala s radosťou

Svoje povolanie prežívala s radosťou

Narodila sa 2. mája 1931 v Mošurove – Terni, ako druhá zo šiestich súrodencov. Pre rehoľný život sa rozhodovala v neistej dobe, kedy sa v bývalom Československu schyľovalo k likvidácii reholí. Ani to ju neodradilo v jej rozhodnutí. K sestrám dominikánkam vstúpila...
ROZPOSLANÍ OD STOLA

ROZPOSLANÍ OD STOLA

Na záver jubilejného roka – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo – Vám ponúkame krátke ohliadnutie za „Putovaním relikvie sv. Dominika“ po Slovensku (5. september – 2. október 2021), ktoré vyvrcholilo stretnutím našej...
Zomrela sr. M. Celina Blichárová OP

Zomrela sr. M. Celina Blichárová OP

Dňa 1. januára 2022, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Celina Blichárová OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 6. januára 2022 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková....