Sestra Berta oslávila životné jubileum

Sestra Berta oslávila životné jubileum

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť, sú slová responzóriového žalmu 30. nedele v Cezročnom období. Tento deň bol plný radosti aj pre sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej a sr. M. Bertu Kuhajdovú, ktorá sa dožila vzácnych 75. narodenín. Zároveň to bol...
Kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego

Kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego

„Kontemplácia, kontemplovať“ boli kľúčové slová, nad ktorými sa zamýšľali sestry dominikánky počas formačných dní. V košickej komunite sestier sa  formačný deň uskutočnil 9.októbra a 16. októbra v Dunajskej Lužnej. Brat Reginald Slavkovský OP, ako prizvaný hosť, v...
Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou…

Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou…

spievali sestry dominikánky v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej počas slávenia eucharistickej obety v nedeľu 17. 10. 2021 a zároveň prosili o potrebné milosti pre sr. M. Jozafátu Petríkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácnych sedemdesiatych rokov svojho...