Prispeli k radosti detských očí

Posledný utorok v mesiaci október v obci Dunajská Lužná sa stretli deti, rodičia, učiteľky a vzácni hostia pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval fr. Damián Mačura OP, provinciál dominikánov na Slovensku. Spoločne ďakovali za Božiu pomoc pri rekonštrukcii Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, ktorej cieľom bolo zvýšiť kapacitu zo 45 na 91 detí. Toto Božie dielo sa zrodilo pod záštitou Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy a bolo odpoveďou na túžbu rodičov, aby materská škola prijala viac detí. V homílii fr. Damiána  boli vyzdvihnuté tri čnosti, ktoré najviac vystihujú dôvod slávenia: vďačnosť, veľkorysosť a zodpovednosť. V tento deň boli tiež posvätené nové priestory v dôvere, že Boh bude žehnať tomuto dielu aj naďalej, lebo predovšetkým on je veľkorysý a zodpovedný. Tých nemálo ťažkostí a problémov spojených so stavbou, bolo prekonaných len vďaka tomu, že stáli pri sestrách priateľskí ľudia s výnimočnými schopnosťami pomôcť a priložiť ruku k dielu. Bol to deň plný vďačnosti  za všetkých, ktorí prispeli k radosti detských...

Sestra Berta oslávila životné jubileum

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť, sú slová responzóriového žalmu 30. nedele v Cezročnom období. Tento deň bol plný radosti aj pre sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej a sr. M. Bertu Kuhajdovú, ktorá sa dožila vzácnych 75. narodenín. Zároveň to bol deň úprimnej vďačnosti za veľké veci, ktoré urobil Pán v jej živote cez mnohé prejavy lásky, štedrosti, súcitu a milosrdenstva. Sr. M. Berta slávi svoje okrúhle narodeniny v mariánskom mesiaci v októbri. Sestry jej popriali, aby jej Pán uštedril ešte mnoho šťastných rokov. I naďalej ju budú sprevádzať svojimi modlitbami a vyprosovať potrebné milosti, aby dokázala každý deň vkladať svoje ruky do Máriiných, aby ju Mária mohla i naďalej viesť a ochraňovať na jej životnej púti....

Kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego

„Kontemplácia, kontemplovať“ boli kľúčové slová, nad ktorými sa zamýšľali sestry dominikánky počas formačných dní. V košickej komunite sestier sa  formačný deň uskutočnil 9.októbra a 16. októbra v Dunajskej Lužnej. Brat Reginald Slavkovský OP, ako prizvaný hosť, v svojich príhovoroch siahol k niektorým velikánom kontemplácie. Myšlienky sv. Kataríny Sienskej, Majstra Eckharta, Thomasa Mertona či sv. Pavla alebo sv. Juliany z Norwich sa akoby stretli v pohľade na osobu človeka, v ktorej sú zjednotené dve centrá, či časti duše: vonkajšie ja (ego)a vnútorné ja. Ego je povrchné, prestrojené, neustále sa porovnávajúce s druhými. Jeho hybnou silou je strach. Cíti sa byť ohrozené, preto agresívne bráni svoju identitu, mení emócie. Utieka sa k minulosti alebo k budúcnosti. Vnútorné, hlboké ja predstavuje zjednotenie s Bohom. Je skryté našim zmyslom a vnímaniu. Je za myslením a emóciami, pretože ich môže pozorovať bez hodnotenia. Jeho stav je hlboký pokoj. Je naplno v prítomnosti, žije v spojení s druhými a so všetkým, čo existuje. Výzvou pre človeka, ktorý sa usiluje kontemplovať, je preto nechať „rozpúšťať svoje ego“. Nielen jednotlivé osoby, ale aj spoločenstvo ako celok je pozvané žiť kontemplatívne – teda z evanjeliového ducha a nie z kolektívneho ega. Nie je najdôležitejšie to, aby spoločenstvo rástlo a mohlo sa prezentovať výsledkami, ale aby žilo vernosťou evanjelia.  Aj týmito slovami na záver stretnutia povzbudil  prítomné sestry fr. Reginald. Sestry mali možnosť v menších skupinách zdieľať svoje osobné skúsenosti s kontempláciou a tiež sa zamýšľali nad súvisom kontemplácie s komunitným životom a apoštolátom. Myšlienka, že kontemplatívna modlitba postupne rozpúšťa ego, rezonuje snáď v každej sestre, ktorá sa zúčastnila formačného dňa kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. « ‹ z 2 ›...

Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou…

spievali sestry dominikánky v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej počas slávenia eucharistickej obety v nedeľu 17. 10. 2021 a zároveň prosili o potrebné milosti pre sr. M. Jozafátu Petríkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácnych sedemdesiatych rokov svojho života. Slávnostná atmosféra pokračovala aj po sv. omši počas gratulácii v kruhu spolusestier. Sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená sa v mene prítomných sestier prihovorila jubilantke týmito slovami: „Sedemdesiatka je požehnaný vek. Je znakom toho, že sme povolaní dozrievať do krásy večnosti. Ako sa dá dozrieť do tejto krásy? Dobrú radu nachádzame v dnešnom druhom čítaní z listu Hebrejom. Podľa neho máme pristupovať s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pokoj v pravom čase.“ Do ďalších rokov sestry z Dunajskej Lužnej prajú a vyprosujú sestre Jozafáte Božie požehnanie, aby sa jej srdce aj naďalej spaľovalo láskou k ľuďom a svojou nezištnou službou prinášala iným novú nádej. « ‹ z 2 ›...

Magister rehole kazateľov sa stretol s dominikánskou rodinou

V prvú októbrovú sobotu sa stretla s magistrom rehole celá dominikánska rodina v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Stretnutie bolo spojené s 14. púťou ružencových bratstiev. Okrem modlitieb posvätného ruženca, boli do programu púte zaradené prednášky, ktoré súviseli s témou osláv 800-ročného jubilea narodenia sv. Dominika pre nebo: „Za stolom so sv. Dominikom“. Celé stretnutie vyvrcholilo slávením sv. omše, ktorú celebroval provinciál dominikánov fr. Damián Mačura OP. Pri tejto príležitosti kázal fr. Gerard Timoner OP, najvyšší predstavený dominikánov vo svete. Počas stretnutia dominikánskej rodiny v Šaštíne sa ukončila možnosť verejne si uctiť vzácnu relikviu sv. Dominika, ktorá bola následne vrátená do Ríma. Sr. Antonína Eva Zúdorová OP, provinciálna predstavená Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku na záver poďakovala nástupcovi sv. Dominika a poukázala na skutočnosť, že sa počas jeho návštevy na Slovensku nádherne spojila prítomnosť s minulosťou. Bohatá tradícia 800-ročnej rehole sa spojila s živou a aktuálnou prítomnosťou dominikánskej rodiny na Slovensku. « ‹ z 2 ›...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes