Pier Giorgio Frassati – muž súcitu

Kto bol Pier Giorgio Frassati a čo ho spájalo so sv. Dominikom? Keď v roku 2016 priviezli ostatky mladého 24-ročného blahoslaveného Pier Giorgia do Bratislavy, bola som milo prekvapená a s úžasom som pozorovala to množstvo ľudí, ktorí si ho prišli uctiť, pomodliť sa a prosiť ho za rôzne úmysly. Pier Giorgio ako dvadsaťjedenročný vstupuje do Tretieho rádu sv. Dominika, čím vyjadril túžbu nasledovať ho. Sv. Dominika poznáme aj ako človeka plného súcitu s chudobnými. Predáva svoje knihy, aby pomohol a nasýtil chudobných. Súcit – jedna z Dominikových čŕt. A čo robí Pier Giorgio? Ako sa súcit prejavuje u neho? Jeho sestra Luciana si spomína na to, ako už v detstve sa zriekal drobných vecí a darčekov a dával ich tým, ktorých vnímal ako chudobných. Neskôr ako mladý muž navštevuje chudobných a chorých a delí sa s nimi a pomáha im. On, zo zámožnej rodiny je skromný, ale štedrý voči blížnym. Dáva seba samého, dáva svoj čas, silu, úsmev, slová povzbudenia. Jeho zanietenosť pre chudobných osloví aj jeho priateľov. Tým, s ktorými navštevoval núdznych hovorieval: „Pamätaj vždy na to, aby si spolu s almužnou dával aj slovo viery, vlieval dôveru a odvahu, prinášal chudobnému lásku s milým správaním.“ Pápež Ján Pavol II. povedal na adresu tohto mladého moderného muža: „V ňom sa harmonicky mieša viera s každodennými udalosťami, a to do tej miery, že vernosť evanjeliu sa uňho premieňa na láskavú pozornosť voči chudobným a núdznym, v ustavičnom vzostupe kulminujúcom v posledných dňoch jeho choroby, ktorá mu prinesie smrť.“ Angiolo Gambaro vyjadril svoju skúsenosť s Pier Giorgiom takto: „Chodí potichu a skryto, bez ovácií, dáva chudobnému chlieb a svoje srdce, sirote láskavé pohladenie, starcovi svoj žiarivý úsmev, chorému balzam svojej láskyplnej pomoci.“ A čo môžeme urobiť my? Súcit ide aj za hranice našich možností. Láska je vynaliezavá. Dnes je tiež veľa chudobných, trpiacich a hladných po pravej láske, povšimnutí, vypočutí, povzbudení a tých, ktorí túžia po našej tichej modlitbe, nehe a súcite. Bl. Pier Giorgio Frassati, oroduj za nás! Sr. Jakuba OP...

Zomrela sr. M. Marcela Gubačová OP

  Dňa 2. júla 2021, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Marcela Gubačová OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 8. júla 2021 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. Sv. omšu za našu spolusestru budeme sláviť po pohrebných obradoch v kaplnke sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Parte...

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes