Pier Giorgio Frassati – muž súcitu

Pier Giorgio Frassati – muž súcitu

Kto bol Pier Giorgio Frassati a čo ho spájalo so sv. Dominikom? Keď v roku 2016 priviezli ostatky mladého 24-ročného blahoslaveného Pier Giorgia do Bratislavy, bola som milo prekvapená a s úžasom som pozorovala to množstvo ľudí, ktorí si ho prišli uctiť, pomodliť sa...
Zomrela sr. M. Marcela Gubačová OP

Zomrela sr. M. Marcela Gubačová OP

  Dňa 2. júla 2021, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Marcela Gubačová OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 8. júla 2021 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. Sv. omšu za...