Nastala doba pre ohlasovanie kráľovstva

Sv. Otec František ustanovil minulý rok, aby 3. cezročná nedeľa bola venovaná sláveniu, uvažovaniu a šíreniu Božieho slova. A ani pandemická situácia nám v tom nemôže zabrániť. Budeme toto jedinečné Slovo sláviť doma, ale ako sestry sv. Dominika vieme, že on sa vo svojich myšlienkach nachádzal stále mimo múrov. Mimo múrov mesta, konventov, domov… Čo nám môže zabrániť do nášho spoločného slávenia zahrnúť celý svet? Budeme nad jeho jedinečným Slovom uvažovať spolu s ostatnými, ktorí sa k nám prihovárajú v knihách, či v článkoch na internete, aby sme sa mohli stať jeho jedinečnou ozvenou. Je dôležité stať sa ozvenou ohlásenia príchodu Božieho kráľovstva v čase, keď sú naši známi v ohrození života a zomierajú, keď sa zdá, že všetci sú nahnevaní a celý politický systém zlyháva. Pri pohľade na svätého Dominika, môžeme dokonca nadobudnúť istotu, že dnešná ťažká situácia je jedinečná príležitosť pre kázanie Božieho slova. Na rozdiel od apokalyptických kazateľov, videl svätý Dominik v spoločensko-politickom a náboženskom chaose svojho času privilegovanú príležitosť pre zvestovanie Božieho kráľovstva. Nezostal len pri súcite a prelievaní sĺz, ale našiel silu ohlasovať bezprostrednú a radikálnu potrebu obrátenia. Bol presvedčený, že Božie kráľovstvo, ktorému sme uverili, je v nás a je medzi nami. Vtedy sa svet premieňa tak, ako sa mení cesto, ktoré kysne a ako sa menia rybári, ktorí „zanechali siete a išli za ním“. Sr. M. Karola...

Sr. M. Klára sa vrátila do domu Otca

Dňa 18. januára 2021 vo veku 91 rokov zomrela sr. M. Klára Lengyelová OP. Narodila sa 7. septembra 1929 v Košickej Polianke. Svoj život zasvätila Bohu vstupom do Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy v Košiciach, kde 16. augusta 1948 zložila prvé sľuby a 26. júla 1954 doživotné sľuby. Po zložení prvých sľubov bola asignovaná do komunity v Stropkove, kde sa starala o farský kostol a pomáhala v komunite.  V auguste 1950 v rámci tzv. akcie „R“ bola sr. M. Klára spolu s ostatnými spolusestrami násilne vyvezená z komunity. Nasledujúce roky prežila vo viacerých sústreďovacích kláštoroch na Slovensku a v severných Čechách a pracovala v rôznych továrňach.  Počas rokov 1955–1986 pôsobila v Dojčenskom ústave v Dunajskej Lužnej. Po páde komunizmu v roku 1991 sr. M. Klára bola jednou z prvých sestier, ktoré sa vrátili do Košíc, aby tu obnovili činnosť kongregácie. Mnohí si ju z tohto obdobia pamätajú ako kostolníčku v Kostole Krista Kráľa, kde pôsobila viac ako 10 rokov. Jeseň svojho života strávila v Dunajskej Lužnej. Pokiaľ jej to zdravotný stav dovoľoval, s láskou a nasadením vypomáhala pri domácich prácach v komunite. Svoje zasvätenie prežívala vo vernosti a vytrvalosti po celý svoj život. Posledné obdobie bola odkázaná na starostlivosť svojich spolusestier, v blízkosti ktorých sa pokojne vrátila do domu Otca....

YSOP21 – medzinárodné stretnutie sestier z Európy

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID -19 sa aj tento rok posledný víkend vianočného obdobia uskutočnilo tradičné stretnutie mladých sestier dominikánok z celej Európy. Tentokrát stretnutie prebiehalo v online priestore a nemuseli sme prekonávať žiadnu vzdialenosť. Z tohto dôvodu sa mohlo stretnúť viac sestier z rôznych krajín ako napr. Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Nórsko, Írsko, Anglicko, Taliansko, Litva, … Téma stretnutia sa niesla v duchu súčasného diania, ktoré nás ovplyvňuje a ktorým je šírenie falošných správ (fake news) a manipulácia zo strany médií. Svojimi vstupmi nás počas celého víkendu obohatila sr. Gemma Morató, OP, ktorá je žurnalistka a teologička. Na hlavnú tému stretnutia: Znamenia doby uprostred prekrúcania pravdy sa s nami o svoj pohľad podelil bývalý magister Rádu kazateľov fr. Timothy Radcliffe, OP. Medzi iným uviedol: „Čo znamená hľadať pravdu v tomto svete falošných správ? Nikdy tieto správy neboli také nebezpečné ako teraz. Rôzne konšpirácie a falošné správy vedú k násiliu a ohrozujú demokraciu. My ako dominikáni s mottom Veritas máme povinnosť hovoriť pravdu. To znamená hovoriť pravdu, ktorá prekoná spoločenský rozpad a násilie. Sme služobníci Slova. Nesmiem používať slovo, aby slúžilo mne. Keď sa dívam na text, musím sa s ním konfrontovať a skúmať jeho zmysel.“ Okrem uvedených prednášok sme mali možnosť dozvedieť sa o súčasnom dianí v rámci DSI od sr. Margaret Mayce, OP (kooordinátorka DSI). Aktivity Justice and Peace v rámci DSI nám predstavila promotórka pre Európu sr. Marie Monnet, OP. Celé stretnutie sa vo veľmi dobrej atmosfére nieslo pod gesciou sr. Pilar del Barrio, OP koordinátorky DSE (pobočka DSI pre Európu)....

Na slávnosť Zjavenia Pána začína Jubileum

Na slávnosť Zjavenia Pána, začínajú sestry dominikánky spolu s celou dominikánskou rodinou na svete sláviť 800. výročie úmrtia svätého otca Dominika. Toto mimoriadne jubileum budú sláviť celý rok od 6. januára 2021 do 6. januára 2022. Už prípravu na XIII. Generálnu kapitulu a jej samotné slávenie  prežívali sestry vo svetle svätosti sv. Dominika. Takisto tému jubilea, ktorou je: „Za jedným stolom so sv. Dominkom“, začali kontemplovať už počas generálnej kapituly. Sr. Karola Dravecká OP vyjadrila svoje očakávania na jubileum nasledujúcimi slovami:  „Verím, že aj v tejto atmosfére ticha, starostí a nútenej karantény si vytvoríme priestor pre slávenie. Verím, že keď budeme pri prežívaní jubilea častejšie myslieť na svätého Dominika a na jeho láskavosť a ľudskosť, budeme viac pripravené stolovať s inými. Postupne nadobudneme čnosti dobrých hostiteľov, ktorí sú podobní obrazu Syna. Verím, že slávenie prežiari naše tváre dôverou a veselosťou a my budeme na záver jubilea viac otvorené a štedré pri delení sa nielen s chlebom, ale aj so slovami, a dokonca s vlastným...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes