Konferencia o mladých a pre mladých

Pozývame všetkých, ktorí sa venujú mládeži, či už v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy na konferenciu s názvom: “Komunikácia viery mladým vo svelte Christus Vivit”....

Evanjelium začína doma

Počas víkendu 17. – 19. januára 2020 sa stretli rodiny a jednotlivci na biblickom víkende v Badíne. Program bol zameraný najmä pre rodičov, ktorí majú živý záujem o sprevádzanie prvoprijímajúcich detí, ale aj pre tých, ktorí chcú byť nápomocní pri farskej katechéze v tejto oblasti. Otec Blažej Štrba mal biblické prednášky k vybraným textom zo Svätého písma, ktoré osvetľujú tajomstvo Eucharistie. Sestra Karola Dravecká vo svojich vstupoch dala dôraz na proces uvádzania do eucharistického života v rodinách a vytvorenia podmienok pre počutie Božieho slova. Účastníci sa mohli viac priblížiť k úžasnému tajomstvu Eucharistie, ktorá pretvára nielen jednotlivcov, ale aj rodiny a celé spoločenstvo veriacich. „Na Biblickom víkende sme sa zúčastnili prvý krát. Bol to pre nás obohacujúci čas. Venovali sme sa Sv. písmu a v podaní kňaza Blažeja, ktorý o ňom rozprával tak, že sme sa aj veľa nasmiali. Nepochybne v nás vzbudil túžbu skúmať a venovať sa poznávaniu Písma ešte viac. Sestra Karola nám ponúkla viacero typov, ako pripraviť seba a potom aj deti na prvé sväté prijímanie a na prvú svätú spoveď. Pozitívne hodnotím priestor na otázky, kde sme sa mohli dozvedieť ako nové poznatky pretaviť do konkrétnych životných situácií. O naše deti sa zatiaľ starala sestra Blažeja s animátormi. Pripravili si krásne divadlo, maľovali, boli na vychádzke, či hrali futbal v telocvični“  napísala o víkende účastníčka Martina. Blíži sa nedeľa Božieho slova. Je to príležitosť k tomu, aby sme dali slovám Svätého písma možnosť zaznieť tam, kde v prvom rade patria a to v našich...

Ukrajinské ozveny z Vianoc

Na Ukrajine bol rok 2019 rokom rodiny. Preto aj deti a mládež v Mukačeve nacvičili vianočnú scénku zameranú na sv. Rodinu, aby v nej mohli nájsť dnešné rodiny príklad. Okrem veriacich v Mukačevskej katedrále potešili mladí svojím vystúpením aj deti v detskom domove v Svaľave. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj koledovanie. Cirkev ako spoločenstvo vysiela mladých koledníkov, aby šli a prinášali posolstvo pokoja všetkým ľuďom. Vo Fridišove bolo do koledovania zapojených okolo 20 detí, ktorí priniesli radostnú zvesť o narodení Pána všetkým farníkom. Svojím spevom a vinšami ich pozývali otvoriť sa pre štedrosť, s ktorou nás navštívil Vychádzajúci z výsosti. Slovenský Betlehem – tak sa nazýva vianočná súťaž, ktorú organizuje Matica slovenská na Zakarpatí. Je to akcia, ktorá chce zachovať vianočné zvyky a tradície v slovenských farnostiach. Sestry dominikánky nacvičili s menšími deťmi z Fridišova scénku, s ktorou vyhrali prvé miesto....

Dotyk krásy 2020 – už čoskoro!

Pozývame vás na ďalší Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici v dňoch 20. -22. marca 2020. Program podujatia, ako aj možnosť prihlásiť sa budú zverejnené už...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes