Nebo je otvorené a má srdce

Potom, okolo polnoci, práve keď som sa začal tešiť na zaslúžený odpočinok, priateľ sa ma opýtal na pravosť nanebovzatia Panny Márie. Ja som vedel na čo naráža – že v Písme o ňom nie je nijaký dôkaz. Bol som unavený a namrzený, že vyťahuje Nanebovzatie v takú neskorú nočnú hodinu.. Ale nebol som ani pripravený. Odpovedal som: „Nuž, pozri sa na dvanástu kapitolu Zjavenia a tam ju máš, telo a duša v nebi.“  „To je síce pekné Scott“ reagoval, „ale povedz mi, kto tomu veril pred šiestym storočím.“ Odvetil som, že Cirkev si počas celých dejín nikdy neuctievala Máriin hrob ako posledné miesto jej odpočinku. Tento úryvok z knihy Kto si, Mária?, ktorej autorom je konvertita a kresťanský teológ Scott Hahn, opisuje dialóg autora s priateľom – bývalým profesorom protestantského seminára. Záver dialógu má otvorený charakter a môže  inšpirovať čitateľa viac sa zaujímať o udalosť, v ktorej bola Mária vzatá s telom i dušou do neba. Liturgické slávenie tohto sviatku sa môže  stať pre nás výzvou skúmať jednak vývoj tohto dogmatického faktu, ale hlavne výzvou zamyslieť sa nad skutočnosťou, že v nebi, pri Bohu je miesto i pre telo. Aj keď novozákonné texty sa priamo nezmieňujú o Máriinej smrti a  jej nanebovzatí,  predsa  hovoria o možnostiach vzkriesenia ľudských tiel (1Kor 15,22-23, 54-57). Dokonca niektorí znalci Matúšovho evanjeliového textu hovoria o otvorených hroboch a o mnohých telách zosnulých svätých (Mt 27,52-53). V  súvislostiach novozákonných výpovedí o oslávených telách, môžeme zazrieť telesné oslávenie i u niektorých starozákonných osobností. Mimoriadnu priazeň Boha požívali napr. Henoch (Gn 5,24), či prorok Eliáš (2Krľ 2,11). Napokon novozákonní teológovia často rozpoznávajú v kľúčových udalostiach Máriinho života smerovanie života Panny do plnej slávy v nebi. Pozdrav anjela pri Zvestovaní (Lk 1,28) honoruje Máriu ako milostiplnú, Nepoškvrnenú Pannu, ktorá je implicitne vyňatá z následkov dedičného hriechu. Nanebovzatie Márie s telom a dušou dokonca niektorí učenci považujú za poslednú milosť, ktorou bola Matka Božia obdarená. V knihe Zjavenia sv. apoštola Jána v žene odetej slnkom (Zjv 12,1) viacerí exegéti rozpoznávajú oslávenú Matku Božiu (sv. Bernard), či Máriu ako obraz Cirkvi (J.H. Newman). Odlišné postoje v udalosti Nanebovzatia zastávajú i otcovia Tradície. Niektorí sa stotožňujú so skutočnosťou, že telo Márie, ktoré sa stalo príbytkom Boha, bolo spolu s dušou povýšené do slávy bez akéhokoľvek porušenia (Theoteknos z Livias, Ján Damaský). Iní zasa poukazujú na Máriinu telesnú smrť. Zastávajú presvedčenie o nutnosti Matkinej smrti podľa príkladu Syna, ktorého videla zomierať. Slávenie skutočnosti Nanebovzatia Panny Márie môžeme vidieť už v ranokresťanskej liturgii. V druhom storočí prvotné kresťanské spoločenstvá slávili dni, v ktorých sa mučeníci zrodili pre nebo. Podobne Sviatok Natale Sanctae Mariae, sláviaci  Máriino narodenie sa pre nebo, existuje v kresťanských komunitách už od tretieho storočia. Jeho pôvodom bola oslava Máriinho nekrvavého mučeníctva, ktoré bolo...

Dom sestier v Petrovanoch sa naplnil radosťou a oslavou Boha

Na sviatok sv. Dominika – 8. augusta 2017 sa naplnil dom sestier dominikánok v Petrovanoch radosťou, plesaním a oslavou Boha. Rehoľné sestry, pracovníci a obyvatelia Domova sv. Dominika, ich príbuzní, členovia laického spoločenstva sv. Dominika, kňazi a hostia z Petrovian i okolia boli svedkami milej slávnosti. Otec biskup Mons. Marek Forgáč počas sv. omše požehnal obnovenú kaplnku . V príhovore priblížil Dominikov odkaz pre nás a svet, v ktorom žijeme. Hovoril o sv. Dominikovi ako o mužovi vnútorného pokoja, láskavom a s veselým výzorom tváre. Jediné, čo Dominika zarmucovalo, bol pohľad na biedu a ten ho pohýnal k súcitu. Pozval všetkých prítomných k službe v láske. Zdrojom tejto lásky je láska Božia. Na záver sv. omše si prítomní od srdca zaspievali hymnu domova:  V Petrovanoch dobre je, dobre je. Duch sv. Dominika tu veje… A naozaj bolo dobre. Po občerstvení zazneli krásne ľudové piesne a roztancovali sa aj staršie...

Samota, ktorá sa vám zapáči…

Ahojte, pozývame vás na letnú stredoškolskú Ábelovú s témou Sám, ale nie osamelý. Budeme spolu týždeň 14. – 21. augusta a navštívi nás niekoľko hostí.   Ak Vás osloví program v prílohe, tak neváhajte! Prihlásiť sa môžete len do 10. augusta 2017 na adrese  opmladez.sk(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com  Poplatok za celý týždeň 50,- eur. Tešíme sa na všetkých! Program...

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes