Leto plné táborov

Jednou z foriem apoštolátu na misii v Mukačeve sú letné tábory. Sestry dominikánky aj tento rok zorganizovali niekoľko turnusov pre deti a mládež. Uskutočnili sa v rôznych častiach Ukrajiny: Okrúhla, Jasiňa, Kyjev a Mukačevo. Začali už v júni. Katechézy prvého tábora boli zamerané na Pannu Máriu Fatimskú a ruženec. Ďalší tábor sa niesol v duchu života prvých kresťanov, ktorí boli prenasledovaní pre vieru, podobne ako aj mnohí kresťania dnes. Na záver prázdnin mohli deti po prvý krát využiť trojdňový prímestský tábor, ktorý sestry organizovali v priestoroch kláštora. Pozvanie naň prijali mladí animátori zo Slovenska, ktorí si pripravili pestrý program plný hier, aktivít a tancov. Veríme, že sa radi vrátia aj na budúci rok. Najväčšia vďaka patrí Bohu, za jeho starostlivosť, za to, že všetci spoločne mohli prežiť krásny čas, nadviazať nové priateľstvá a obohatiť sa novými...

V samote neboli osamelí

V čase od 14. do 21. augusta to na Pustom dvore v Ábelovej opäť ožilo. Prežívať týždeň s dominikánmi a spoznať, čo je samota a púšť nielen v Biblii, ale aj v našich životoch, prišli stredoškolskí ADOM-áci. Samotná poloha kontemplatívneho centra v Ábelovej umožňuje jedinečnú príležitosť na stíšenie a vstúpenie do svojho vnútra. Práve toto bola motivácia príchodu viacerých účastníkov. Na otázku, či im chýbal signál, internet alebo kontakt s okolitým svetom, odpovedali záporne, brali to skôr ako výhodu, či istý druh oslobodenia sa od ruchu mesta. Tentoraz bola dokonca do programu zaradená aj každodenná polhodina ticha, kedy sa každý utiahol na svoje vlastné miesto. Bol to čas, kedy bolo počuť len idylické zvuky prírody a občasné šušťanie strán kníh. Samoty, ktorá bola aj témou celého týždňa, sa účastníci nebáli, naopak, chceli ju prežiť naplno. Spoznať viac samých seba, ale aj druhých pomohli mladým ADOM-ákom aj psychologičky Denisa Zlevská a Zuzana Árvayová. Hneď na začiatku týždňa si pre nich pripravili zaujímavý program spojený hlavne s témou vďačnosti a zanechávania životného posolstva. Vďačnosti nielen za špeciálne veci, ale aj za veci obyčajné, za maličkosti, za každý okamih. Oboznámili účastníkov s metódou STOP-LOOK-GO, teda ZASTAŇ-OBZRI SA-CHOĎ, ktorá by mala upriamiť pohľad na danú chvíľu, na neopakovateľný okamih, za ktorý môžeme byť vďační. Čas strávený s dominikánmi by sa samozrejme nemohol zaobísť bez štúdia a kázania. Tentokrát si ADOM-áci skúsili opäť oboje. Do tajomstiev púštnych otcov prenikali hneď v prvý deň cez knihu Buď, kde jsi od Štěpána Smolena. Ďalej sa venovali povolaniu Abraháma a slovám LECH LECHA, ktoré, ako zistili, majú mnoho významov a sú stále aktuálne aj pre náš dnešný život. Lech Lecha ako odíď, neznamená len zbaliť kufre a ísť preč od rodičov, znamená to ísť po správnej ceste, ísť sám, ísť sám k sebe… V duchu týchto myšlienok samoty, spoznávania samých seba, prežívania slobody, ale aj preberania zodpovednosti sa niesli aj kázne účastníkov. Hoci všetci vychádzali z príbehu Abraháma, každá jedna kázeň bola jedinečná a podnetná. Bolo krásne sledovať, aké bohatstvo sa ukrýva aj v tak krátkom slovnom spojení ako je Lech Lecha. Toto týždňové stretnutie, ktoré sa konalo už tretie leto po sebe, bolo ozaj krásne stráveným časom. Na otázku, akým ľuďom by odporúčali prežiť týždeň s dominikánmi, odpovedali ADOM-áci so smiechom: “Všetkým! Musia ale vedieť vydržať taký čas bez internetu…” Barbora...

Sedemdesiat rokov vernosti a dozretý klas…

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej poďakovali sestry dominikánky Bohu za 70 rokov zasväteného života sr. M.  Cecílie Ferančíkovej OP a sr. M. Moniky Beluščákovej OP. Spoločné chvíle strávené pri posedení v kruhu spolusestier, kde si obe sestry zaspomínali na niektoré míľniky vo svojom živote, ktorý bol popretkávaný zvlášť počas totality mnohými ťažkými chvíľami v rôznych sústreďovacích kláštoroch a továrňach, boli pre prítomné sestry mimoriadne vzácne. Už o pár dní neskôr – 18. augusta, v piatok dopoludnia si Pán k sebe povolal jednu z oslávenkýň – najstaršiu členku kongregácie – sr. M. Cecíliu (92 rokov). Ako dozretý klas pripravený na žatvu, tak aj pozemský život sr. M. Cecílie dozrel pre odchod do večného života. Odišla domov – k nebeskému Otcovi… So sr. M. Cecíliou sa jej spolusestry, bratia, príbuzní a známi rozlúčili na cintoríne v Dunajskej Lužnej dňa 23. Augusta 2017. Nech odpočíva...

Ruky plné darov

Po 25. rokoch sa opäť vrátili na miesto, kde začínali svoj zasvätený život, aby si s vďačnosťou pripomenuli tento čas milosti. Ich ruky sú plné darov, ktoré počas tohto obdobia dostali: dar povolania k zasvätenému životu, dar kongregácie a spoločenstvo sestier, ktoré ich prijali, dôverovali im a boli im vždy oporou, a napokon veľkým darom je aj možnosť napĺňať svoje túžby vo vzťahu k Bohu prostredníctvom dominikánskej spirituality a slúžiť Mu cez poslanie kongregácie. Za udelené dary poďakovali pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval p. Bohuslav Jančiar OP, 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, tieto sestry:  sr. Vojtecha, sr. Gabriela, sr. Daniela, sr. Sávia, sr. Magdaléna, sr. Kamila, sr. Emerenciána a sr. Diana. V mene jubilujúcich sestier sa prítomnému spoločenstvu prihovorila sr. Daniela slovami: „My sme uverili Slovu, ktoré nás povolalo a Jemu patrí najvyššia chvála a vďaka. Tak ako svätý Dominik posielal svojich bratov so slovami: „Choďte s dôverou a nebude vám nič chýbať.“ –  podobne ani nám za tieto požehnané roky nič nechýbalo. Do ďalších rokov, chceme spolu so žalmistom prosiť: „…spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje...

Spomienky na putovanie s Máriou Magdalénou

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes