Cesta, ktorá uzdravuje

Cesta, ktorá uzdravuje

Určite každý z nás pozná veľmi dobre príbeh Márie Magdalény. To si myslela aj skupinka mladých ľudí, ktorá sa v dňoch od 17. do 23. júla 2017 rozhodla putovať s bratmi a sestrami dominikánkami práve po jej stopách. Niekedy krásna inokedy náročná a vyčerpávajúca cesta...
Zasvätená od detstva…

Zasvätená od detstva…

„Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami, kto sa ti vyrovná?“ /Ž 40, 6/ Narodila sa v siedmom mesiaci tehotenstva a vážila necelé kilo. Jej život bol v nebezpečenstve. To boli začiatky života sestry Lamberty, OP.  Zatiaľ, čo matka trávila...
Zastavili sa, aby kráčali ďalej

Zastavili sa, aby kráčali ďalej

Kráčať po ceste novej evanjelizácie vo viere, že Ježiš je Cesta, Pravda a Život sa nanovo rozhodla kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy. Dvadsať sestier kongregácie v košickom konvente Krista Kráľa 15. júla 2017  ukončilo týždňové zasadnutie...
Pán je na tomto mieste

Pán je na tomto mieste

„Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel“ tieto slová knihy Genezis otvorili dvere dvadsiatim sestrám dominikánkam z Kongregácie bl. Imeldy k sláveniu III. generálneho zhromaždenia. Ide o slávenie Božieho kráčania v dejinách malého spoločenstva, ktoré sa za...
Sestra Ester odišla ako kráľovná

Sestra Ester odišla ako kráľovná

Kráľovnú Ester poznajú mnohí zo stránok Svätého písma, sestru Ester poznali len jej spolupútnici na životnej ceste. Na začiatku prvého júlového týždňa ju do večnosti odprevadili príbuzní, priatelia, známi, spolusestry a spolubratia z dominikánskej rehole. Posledné tri...