Krížová cesta priniesla ovocie

Krížová cesta priniesla ovocie

V Šarišských Michaľanoch sa uskutočnila dramatizovaná krížová cesta. V nedeľu 26. marca 2017 zazneli vo farskom kostole texty kalvárskej drámy a hudba od Petra Gabriela na jednotlivé zastavenia.  Samotná dramatizácia detí, ktoré sa vžili do svojej úlohy priniesla...
Tradičný Dotyk krásy prekvapil

Tradičný Dotyk krásy prekvapil

Blízky vzťah medzi tým, čo je dominikánske, a tým, čo je ľudské, vyjadril deviaty ročník umelecko-duchovného podujatia s názvom Dotyk krásy. Tak ako po iné roky organizátorom  bola dominikánska rodina a podujatie sa už tradične uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Okolo...
Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku. Súhrnná suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2015 bola 7 785,96 EUR. Časť sme použili na vybudovanie plotu z južnej strany areálu Cirkevnej materskej školy Madony Žitného...