Krížová cesta priniesla ovocie

V Šarišských Michaľanoch sa uskutočnila dramatizovaná krížová cesta. V nedeľu 26. marca 2017 zazneli vo farskom kostole texty kalvárskej drámy a hudba od Petra Gabriela na jednotlivé zastavenia.  Samotná dramatizácia detí, ktoré sa vžili do svojej úlohy priniesla ovocie v srdciach farníkov....

Tradičný Dotyk krásy prekvapil

Blízky vzťah medzi tým, čo je dominikánske, a tým, čo je ľudské, vyjadril deviaty ročník umelecko-duchovného podujatia s názvom Dotyk krásy. Tak ako po iné roky organizátorom  bola dominikánska rodina a podujatie sa už tradične uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Okolo stopäťdesiat účastníkov z celého Slovenska, Ukrajiny a Čiech malo rôzne možnosti spoznať viacvýznamovosť témy PREDvstúpenie, v duchu ktorej sa tohtoročný Dotyk krásy niesol. V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa tiež tradične tvorilo s rôznym materiálom – hlinou, drevom, štetcom. Nechýbala ani divadelná, hudobná a poetická kreácia. Čo však bolo na deviatom ročníku prekvapením? Za organizátorov nám sr. Justína Kostúrová OP prezradila: „Tohtoročný Dotyk krásy bol pre nás pokusom posunúť ho niekam inam. Okrem klasických tvorivých dielní sme sa pokúsili vytvoriť širší priestor na reflexiu nad rôznymi ľudskými hodnotami súvisiacimi s témou. Jedným takým pokusom bol aj workshop zameraný na film, kde nám prof. Zuzana Gindl-Tatárová predstavila základy dramaturgie a scenáristiky, na báze ktorých sme v skupine reflektovali a analyzovali film Volanie mora. Pre mňa osobne to bola nová skúsenosť, ktorú som veľmi docenila a zároveň som si uvedomila, že kvalitný film sa môže stať veľmi silným médiom pre uvažovane o dôležitých ľudských otázkach.“ Novým spôsobom bola vedená aj dielňa slova, ktorú mala vo svojej réžii literárna vedkyňa Jana Juhásová. Tá si k spolupráci prizvala básnikov  Jána Gavuru, Mariána Milčáka a Silviu Kaščákovú. Vyberáme niečo z jej postrehov: „Za nás literátov môžem povedať, že tohtoročnú dielňu hodnotíme ako vydarenú. Zdalo sa mi, že rozdelením síl sme nevyčerpali ani seba, ani účastníkov, keďže sme mali pestrý program, rôzne zmeny štýlu, žánru aj práce. Stihli sme besedovať, diskutovať, čítať, konzultovať aj tvoriť.“ Účastníci podujatia by odpovedali na túto otázku asi veľmi rôznorodo. Mladá maturantka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach Klaudia Bajusová konštatovala: „Prekvapili ma, veľmi pozitívne, obidva filmy. Aj to, že sme mali hlavnú postavu „naživo.“ Klaudia vystihla skutočnosť, že tohtoročný Dotyk krásy sa netradične začal filmom Eva Nová a skončil dokumentom Psi Páně. Prvý film bol uvedený krátkym videopozdravom hlavnej protagonistky Milky Vašáryovej a následne analyzovaný prof. Gindl-Tatárovou. Druhý bol predstavený na slovenskej scéne prvýkrát režisérom Jonášom Vackom a fr. Jindřichom Poláčkom OP. Veronika Kaduková dodáva:  „Na každom Dotyku je stále prítomné niečo, čo ho robí jedinečným. Je to určite samotná téma, ktorá ľuďom umožňuje dotýkať sa krásy z rôznych pohľadov a prostredníctvom umenia nachádzať prepojenie s ňou vo svojich životoch. Mne osobne sa táto téma veľmi páčila a myslím si, že každého sa istým spôsobom dotkla práve v jeho živote.“ Čo prinesie jubilejný Dotyk krásy v budúcom roku a čím sa dotkne jeho účastníkov, nechajme sa prekvapiť o rok. Pozdrav pani Milky Vášáryovej pre účastníkov Dotyku krásy 2017 k filmu Eva Nová. « ‹ z 3 ›...

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku. Súhrnná suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2015 bola 7 785,96 EUR. Časť sme použili na vybudovanie plotu z južnej strany areálu Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a časť sme použili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vybudovaním výťahu v budove Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2016. Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať nám na podporu našich diel a činnosti. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže. V tomto roku – 2017 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na nákup hudobných nástrojov, detských kolobežiek, bicyklov a odrážadiel pre Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova. Tiež chceme podporiť aktivity spojené s pastoráciou detí a mladých ľudí. Časť príspevkov použijeme na odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika a na podporu sociálnych a pracovných aktivít pre našich poberateľov sociálnych služieb. Ďakujeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny. sestry dominikánky ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov: Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141 Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ Dve percentá 2017 Vyhlásenie...

Dominikáni a dominikánky medzi vysokoškolákmi v Ružomberku

Božie volanie a odpoveď človeka. To bola téma, ktorá v dňoch 6. a 7. marca (pondelok a utorok) aj vďaka bratom dominikánom (Samuelovi a Alanovi) a sestrám dominikánkam (Daniele a Adriáne) rezonovala v Univerzitnom Pastoračnom centre (UPaC) Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Túto tému ako prvý načal brat Samuel počas pondelňajšej vysokoškolskej svätej omši v jezuitskom Kostole Povýšenia sv. Kríža. V utorok v nej pokračoval brat Alan počas slávenia eucharistie v kaplnke sv. Alberta už priamo v priestoroch ružomberského univerzitného centra. A napokon sestra Daniela ju zavŕšila svojou prednáškou v priestoroch univerzitnej knižnice. Jej prednáška bola spestrená svedectvami br. Samuela a Alana a sr. Adriány o tom, ako ich Boh povolal do dominikánskej rehole. Veľká vďaka patrí kňazom UPaC a taktiež všetkým (duchom) mladým, za ich pohostinnosť a...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes