Putovali, slávili a vrátili sa „bohatšie“

Putovali, slávili a vrátili sa „bohatšie“

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5,16) Tieto evanjeliové slová vypovedané pápežom Františkom, podobne ako i slová o potrebe zdravého učenia, prirovnaného ku kvalitnej soli,...
Obnovení v identite kazateľov

Obnovení v identite kazateľov

Príprava na jubileum založenia Rehole kazateľov začala už v roku 2007. V dňoch 16. – 21. januára 2017 vyvrcholilo slávenie samotného jubilea kongresom o poslaní rehole ohlasovať evanjelium. Dominikáni, laickí dominikáni a dominikánky z celého sveta sa v hojnom počte...
„Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu…“

„Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu…“

Počas januára slávili dominikánky v Dunajskej Lužnej dve vzácne jubileá.  Poďakovali za 90 rokov života sr. M. Moniky a 60 rokov sr. M. Tomislavy. Generálna predstavená, sr. M. Rajmunda, im poďakovala za ich odhodlanosť kráčať po ceste zasväteného života a za obetavú...
Už si písala list Panne Márii?

Už si písala list Panne Márii?

Táto netradičná otázka spojila deti z Dunajskej Lužnej a tradíciu v Kibeho (južná Rwanda) písať list Panne Márii a zveriť jej všetky priania. Práve Vianočný čas je čas splnených prianí a otvorených sŕdc pre štedrosť a dobrotu voči najbiednejším. To je to skutočné...