Konvent dominikánok premenený na Betlehem

Konvent dominikánok premenený na Betlehem

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova sa prišli podeliť o radosť z Vianoc so sestrami dominikánkami. Konvent v Dunajskej Lužnej sa zrazu premenil na malý Betlehem. Po chodbách behali anjeli, Mária, Jozef, pastieri , ovečky a veľa zvieratiek. Deti...
Prišli s vianočnou koledou aj k dominikánkam

Prišli s vianočnou koledou aj k dominikánkam

Kaplnka v charitnom dome sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej sa na sv. Štefana stala miestom mimoriadnej radosti. Pri rannej sv. omši tu zazneli viaceré nádherné koledy v podaní speváckeho zboru Madony Žitného ostrova a po jej skončení vystúpili valasi s ľudovým...
Drama Club u dominikánok

Drama Club u dominikánok

Adventný čas u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej príjemne spestrilo divadelné vystúpenie študentov Drama Clubu pri Gymnáziu svätého Tomáša Akvinského v Košiciach pod vedením Mgr. Ing. Agnesy Kovalčíkovej. Študenti predviedli svoje herecké i jazykové schopnosti...
„Ako sme zbierali maniok…“

„Ako sme zbierali maniok…“

Drahé moje spolusestry, rodina a priatelia, v prvom rade vás všetkých pozdravujem už z môjho nového pôsobiska – Djangané a zároveň vám všetkým ďakujem za každú vašu pozornosť, lásku, dary a obety… Po mojom prílete do Yaoundé ma v komunite čakalo veľmi milé...