Sviatosť manželstva – nádej na „druhé“ zaľúbenie.

Predstaviť si svoje prvé zaľúbenie. Priznať si, že po rokoch to už nie je ako pred tým. A napokon spoznať, že šanca na druhé zaľúbenie nestojí na ľudskom projekte, ale Božom. V prvú adventnú nedeľu mali manželia z Dunajskej Lužnej príležitosť stretnúť sa s kňazom Romanom Sekom a nechať sa ním viesť k objaveniu manželstva v novej perspektíve. „Uvítali sme, že v rámci prípravy detí na prvé sväté prijímanie je vo farnosti ponúknutý program aj pre rodičov“ priznal v závere mladý manželský pár. Sestry dominikánky v spolupráci s farnosťou napomáhajú týmto spôsobom šíreniu lásky k eucharistickému Kristovi. Okrem rodičov prvoprijímajúcich detí sa duchovnej obnovy zúčastnili aj rodičia detí z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a mnohí ďalší, ktorých pritiahol pozvaný hosť alebo ponúknutá...

Sestra Marta sa stará už len o jediné…

Vo štvrtok 24. 11. 2016 odprevadili na večnosť útlu 88 ročnú dominikánku najbližší príbuzní, bratia a sestry z jej rehoľnej rodiny a mnohí priatelia a známi. „Keď som išiel za predstaveným, aby som si pýtal dovolenie cestovať z Kyjeva na Slovensko, nebolo potrebné dlho vysvetľovať prečo. Povedal som, že si idem pochovať duchovnú matku a vodkyňu“ vyznal páter Svorad Duda OP hneď v úvode smútočného príhovoru. Vďaka rozhovorom so sestrou Martou totiž objavil svoje povolanie do kňazského a rehoľného spôsobu života. Skôr ako spustili drevenú rakvu do zeme, prihovoril sa ku všetkým prítomným pán Ladislav Cingel. Vyjadril vďačnosť za všetkých farníkov a obyvateľov Dunajskej Lužnej. Nadviazal na slová otca Svorada: „Aj keď sme vďaka sestre Marte nenašli povolanie do kňazského života, našli sme silu veriť a  povolanie žiť hodnoty večného života v manželstve.“ Napriek tomu že meno Marta sa viaže na aktivitu a ustarostenosť o mnohé veci, túžbou tejto usmievavej rehoľníčky bolo starať sa len o jediné. V deň rozlúčky s ňou, aj vďaka týmto svedectvám, mohli všetci prítomní pocítiť aký význam má rehoľné zasvätenie a  viacerí nemohli zabrániť...

V Košiciach oslávili sviatok Krista Kráľa

Komunita sestier v Košiciach sa uplynulý víkend rozlúčila s Rokom milosrdenstva slávením odpustovej slávnosti Krista Kráľa. Programom týchto dvoch dní všetkých prítomných sprevádzali pozvaní hostia. Sláveniu eucharistie predsedal rektor Kňazského seminára v Košiciach Štefan Novotný. Hudobný doprovod sv. omší a sobotná moderovaná adorácia boli v rukách kapely Jonah a speváckeho zboru zo Sečovskej Polianky. V tichu modlitby a tónoch hudby a spevu kazateľove slová povzbudzovali k osobnému nepovrchnému milosrdenstvu. K možnosti chápať osobné milosrdenstvo aj ako príležitosť „spustiť siete“ a aktívne sa angažovať pri riešení problémov. Večerné agapé i nedeľné stretnutie s blízkymi priateľmi boli chvíľou vzájomnej radosti zo...

Vzdialené brehy spojil padací most

Dňa 17. novembra spájal padací most vzdialené brehy žijúcich i zomrelých. V Domove sv. Dominika si pri slávení svätej omše spomínali zvlášť na tých, ktorí žili v ich dome a už sa narodili pre večnosť. Pri sv. omši prítomných príbuzných i terajších obyvateľov Domova sv. Dominika  páter Tadeáš OP povzbudil k veľkej vďačnosti Bohu za životy a všetko dobré a krásne, čo im odovzdali ich drahí zosnulí rodičia a príbuzní. Pred sv. omšou odzneli slová piesne Konečná, kde sa okrem iného spieva: Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom, veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Nech sú tieto slová inšpiráciou pre všetkých žijúcich – akoby odkazom tých z druhého...

Radosť – kde sa rodí?

Poradný zbor Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorý tvorili členky generálnej rady, miestne predstavené komunít zo Slovenska a z Ukrajiny a vedúce zariadení sa spoločne stretli 12. – 13. novembra 2016 v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, aby sa spoločne zamýšľali nad mottom jubilejného roka Rehole kazateľov „Poslaní ohlasovať evanjelium“.    S podnetnými myšlienkami zo záverov tohoročnej generálnej kapituly bratov dominikánov v Bologni a s myšlienkami z trilógie listov Sv. Otca Františka zasväteným sa s nimi podelil fr. Bohuslav Jančiar OP. Kde sa rodí radosť? To bola jedna z otázok, s ktorou sa účastníčky stretnutia konfrontovali. Odpovede na ňu odzrkadľovali ich vlastnú skúsenosť : „Rodí sa v Bohu, v  modlitbe – v našom skutočnom vzťahu s Ježišom.“ „Je darom Ducha Svätého.“ „V dávaní a službe.“ „Rodí sa aj v bolesti.“ „Rodí sa aj vtedy, keď vieme svoj úspech aj úspech iných zdieľať.“ „Keď robíme veci...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes