Dominikánky pokračujú v spoločnej misii.

Dominikánky pokračujú v spoločnej misii.

Sestry dominikánky navštívilo v dňoch 19. – 24. septembra 2016 vedenie talianskej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy zastúpené sr. Mariou de Fátimou Francisco OP, generálnou predstavenou, a sr. Linou Basso OP, generálnou radkyňou. Hlavným zámerom návštevy...
Odhodlaní hľadať Pravdu

Odhodlaní hľadať Pravdu

Počas krásnych jesenných dní 14. – 16. októbra sa konalo ďalšie stretnutie dominikánskej mládeže stredoškolákov už na tradičnom mieste v Ábelovej. Tento vzácny čas venovalo šesť mladých ľudí hľadaniu pravdy a zmyslu života. Hlbšie sa pozreli na zápas o človeka...
Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnil obrad začlenenia detí do spoločenstva. V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva svojich...
Dominikánky na Jablkovom  hodovaní

Dominikánky na Jablkovom hodovaní

Sestry dominikánky dostali zaujímavé pozvanie od organizátorov  9. ročníka Jablkového hodovania v Dunajskej Lužnej. Pozvanie prijali a viedli dva workshopy, kde spolu s deťmi vyrábali sviečky a ružence. Toto podujatie, ktoré má už tisíce prívržencov sa stalo pre ne...