Dominikánky pokračujú v spoločnej misii.

Sestry dominikánky navštívilo v dňoch 19. – 24. septembra 2016 vedenie talianskej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy zastúpené sr. Mariou de Fátimou Francisco OP, generálnou predstavenou, a sr. Linou Basso OP, generálnou radkyňou. Hlavným zámerom návštevy sestier bolo prehodnotenie trojročnej spolupráce oboch kongregácií na misii v Kamerune. Vedenia oboch kongregácií vyjadrili spokojnosť s doterajšou spoluprácou a dohodli sa na ďalších krokoch v pokračovaní tejto misie. Za slovenskú Kongregáciu sestier dominikánok bl. Imeldy zostáva na misii aj naďalej pôsobiť sr. M. Lýdia, ktorá po takmer trojmesačnom pobyte na Slovensku vycestovala opäť do Kamerunu 29. októbra 2016. Jej novým miestom pôsobenia bude obec Djangane. Sr. M Lýdia zhodnotila svoju ročnú misijnú skúsenosť v Africkom Kamerune nasledovne: „Pre mňa je táto misia veľkým povzbudením vo viere, obohatením v každom smere a stretnutím s inou kultúrou. Naučila ma a učí mnohým zabudnutým veciam a taktiež hodnotám, ktoré sú dôležitejšie pre môj život a duchovný rozvoj ako materiálne veci. Jednotlivé stretnutia a udalosti, ktoré som  zažila, ma učia obracať svoj pohľad do nebies a dôverovať viac Bohu ako...

Vek nie je dôvodom, aby sme netvorili

Zdá sa, že v Domove sv. Dominika neveje len duch sv. Dominika, ale aj jeho mladšieho spolubrata – slávneho umelca fra Angelika. Nech sa páči presvedčte...

Odhodlaní hľadať Pravdu

Počas krásnych jesenných dní 14. – 16. októbra sa konalo ďalšie stretnutie dominikánskej mládeže stredoškolákov už na tradičnom mieste v Ábelovej. Tento vzácny čas venovalo šesť mladých ľudí hľadaniu pravdy a zmyslu života. Hlbšie sa pozreli na zápas o človeka v myslení V. E. Frankla, no zamýšľali sa aj nad rôznymi falošnými predstavami o Bohu. Slnečné sobotné popoludnie poskytlo priestor stíšiť sa, byť sám so sebou a prostredníctvom farieb, papiera i nádhernej prírody odhaliť cestu k Pravde. Taktiež aj film Boh pred súdom mohol pomôcť pochopiť rôzne postoje ľudí, ktorí na vlastnej koži zažívali brutalitu koncentračného tábora. V tichu kaplnky a rozjímaním nad tajomstvom blahoslavenstiev mnohí pocítili  dotyk Božej lásky, dar toho, čo už prežili, no i zmysel žiť pre všetko to, čo v živote ešte len príde. Spoločný víkend bol zakončený kázaním mladých, ktorí ostatným ponúkli to, čo sa ich dotklo, čo ich oslovilo a navzájom sa obohatili o svoje postoje. Určite nemožno zabudnúť ani na čas spoločných rozhovorov, množstvo smiechu, nečakanú návštevu vysokoškolákov i na všetky nezabudnuteľné momenty, ktoré má každý hlboko zapísané vo svojom srdci. Za ADOMákov...

Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnil obrad začlenenia detí do spoločenstva. V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva svojich rovesníkov a pripravilo spolu s nimi a prvé prijatie Pán Ježiša v Eucharistii. Z veľkej Božej milosti je aktuálne vo farnosti 11 detských spoločenstiev, ktoré spolu s animátormi vedú kňazi, sestry a katechéti. Z toho dve spoločenstvá pokračujú aj po slávnosti Prvého sv. prijímania, čo je nádherné svedectvo a nádej pre celú farnosť. Tiež možno konštatovať, že stále viac rodičov prijíma ponuku farnosti a má záujem o vlastnú formáciu k tomu, aby sa stali prvými vychovávateľmi vo viere. Chce to veľa času, aby sa pomaly uviedol do života projekt „Na ceste k Ježišovi“, ktorý sestry dominikánky šíria s pomocou bl. Imeldy – patrónky...

Dominikánky na Jablkovom hodovaní

Sestry dominikánky dostali zaujímavé pozvanie od organizátorov  9. ročníka Jablkového hodovania v Dunajskej Lužnej. Pozvanie prijali a viedli dva workshopy, kde spolu s deťmi vyrábali sviečky a ružence. Toto podujatie, ktoré má už tisíce prívržencov sa stalo pre ne  tiež príležitosťou stretnúť sa s mnohými ľuďmi a porozprávať sa s...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes