Zmluva o dielo

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy týmto zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení, na inžinierske a projektové služby. Zmluva o dielo  
Slávili sme „Týždeň sv. Dominika“ v Yaoundé

Slávili sme „Týždeň sv. Dominika“ v Yaoundé

Milí priatelia, z celého srdca Vás všetkých pozdravujem a objímam. Nech dobrotivý Boh, napĺňa denne Vaše srdcia pokojom a láskou… V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí ste mi posielali správy z domova a taktiež ďakujem za balíčky, ktoré som dostala. Nech...
Čarovný prednes rozprávky

Čarovný prednes rozprávky

Dňa 15.apríla sa v Užhorode uskutočnila akcia pod názvom: „Čaro rozprávky“. Tridsiatka žiakov z celého Zakarpatia súťažila v prednese slovenskej rozprávky. Bol to už v poradí 19. ročník súťaže, ktorú organizuje Matica Slovenská. Sr. Mária Černická OP pripravila na...
Prebieha týždeň modlitieb za duchovné povolania

Prebieha týždeň modlitieb za duchovné povolania

Týždeň od 11. do 17. apríla je venovaný modlitbe za povolania. Ako vyzýva pápež František v posolstve k 53. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania: „V tento deň, by som chcel všetkých veriacich vyzvať, aby vzali vážne svoju zodpovednosť za starostlivosť o...