Zviditeľniť neviditeľné

Počas tretieho februárového víkendu sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelika – dominikána a maliara – stala Banská Štiavnica miestom stretnutia viacerých umelcov a tých, čo v umení hľadajú možnosť zviditeľniť neviditeľné. Na tomto mieste sa už po piatykrát uskutočnilo podujatie s názvom Dotyk krásy. Okolo 200 účastníkov rôzneho veku a z rôznych kútov Slovenska, Čiech a Ukrajiny je znamením toho, že ľudia sú oslovení cez kázanie umením – krásou slova, maľby, hudby a iných umeleckých vyjadrení. Organizátorom tohto podujatia je dominikánska rehoľa (bratia, sestry, laici), ktorej bola pred 800 rokmi zverená úloha ohlasovať vtelené Slovo. Pri príležitosti slávenia jubilea rehole bol tohtoročný Dotyk krásy zameraný na tému Zvestovania. Táto téma bola najprv predmetom štúdia prostredníctvom prednášok z oblasti teológie a dejín umenia a neskôr inšpiráciou k tvorbe. Nechýbal ani sociálny rozmer témy. Keďže Boh túži prichádzať do konkrétnej ľudskej reality, bola do programu zaradená aj beseda s p. Antonom Fričom na tému utečenci. „Cez toto podujatie som sa naozaj dotkla krásy a priblížila sa k mojim túžbam. Dostala som veľa praktických rád, ktoré boli podporené duchovným odkazom,“ prezradila v závere víkendu jedna z účastníčok. Zvestovanie Jeho ústa nemohli mlčať, kým neprenikol hudbou svojich slov až za múry opevnených priestorov. Nemohol dopriať oddych svojim dlaniam. Obrábal ju dlho, bez ustania. Zo zeme tŕnia spravil dobrú zem. Svojím očiam nedovolil zdriemnuť, stále nanovo sa pokúšal ma dotknúť, slovo mi vložil do úst ako do jasieľ.   « ‹ z 2 ›...

Nové výzvy pastorácie mládeže

Sestry dominikánky a bratia dominikáni vás pozývajú na konferenciu o pastorácii mládeže, kde bude hlavným hosťom Salvatore Curró, ktorý pôsobí na viacerých pápežských univerzitách v Ríme. Prihlásiť sa bolo možné do 26. februára...

Vyberáme z pošty od Sr. Lýdie z Kamerunu

Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem a vyprosujem veľa milostí u nášho Pána a ochranu našej nebeskej Mamy. Tento mesiac ubehol veľmi rýchlo. Hneď začiatkom mesiaca sme prežili udalosť, ktorá sa zapísala do dejín Kamerunu… Zažili sme poľsko-africkú svadbu. Jeden poľský dobrovoľník sa tesne pred odchodom zaľúbil do jednej Kamerunčanky, až z toho bola svadba. Z Poľska prišla len mama, strýko a ešte dvaja priatelia. Svadba bola veľkolepá – africká – hoci pri oltári boli piati poľskí kňazi. Prišlo asi desať poľských sestier a tiež naša šesťčlenná komunita z Bertoua. Dokonca sme nacvičili tri poľské piesne a spievali len sa tak ozývalo. Poliaci vytiahli asi 1,5 metra dlhú poľskú zástavu… Po svätej omši, ktorá trvala od 14.00 hod do 17.00 hod., nám všetkým hosťom z Tomášovej strany ponúkli večeru a čo sme nechali, to zaniesli do druhej miestnosti, kde čakali hostia zo strany Mireli. Bolo to také zvláštne… dokonca jedli z našich tanierov… Neustále vnímam, ako si Boh pripravuje človeka na to, čo ho ešte čaká. Takmer šesť rokov na Ukrajine som sa po sobotách modlila breviár, ruženec a ostatné modlitby po poľsky, pretože v kláštore v Mukačeve boli v tom čase poľskí kňazi a ja som tam prichádzala na katechézy. Často sme mali aj sv. omše v poľštine, najmä  keď prichádzali hostia z Poľska a nevedeli ukrajinsky. Takže som nemala problém spievať po poľsky, dokonca som učila Poliakov ich piesne, ktoré som sa naučila vopred z internetu. Nič sa nedeje len tak, hoci my v danom momente často krát nerozumieme prečo sa to tak deje a prečo to Boh dopustil. (…) V polovici mesiaca mi Boh doprial výlet do buši. S mojím poľským spovedníkom a jednou poľskou dobrovoľníčkou sme išli do Essiengbotu (asi 3 hodiny cesty po asfalte a potom… to by ste museli zažiť, asi 2 hodiny po cestách necestách…), kde žijú tri poľské sestry Božej Prozreteľnosti a dvaja poľskí kňazi. Sestry boli úžasné. Majú škôlku, školu, zdravotné stredisko… Jedna zo sestier nám rozprávala, že takmer každý týždeň prijíma ženy na pôrod a často krát ide o 13 – 15 ročné dievčatá. Ďalšia sestra má na starosti asi 20 mladých žien, ktoré učí šiť na stroji. Vyšívajú krásne africké obrusy a plachty na obetný stôl. Tretia sa venuje škole. No cieľom našej cesty bola dedinka Doume Pierre. Išli sme asi 2 hodiny pešo po lesoch, cez močiare a rieku, cez ktorú nás previezli na kanoe. Bol to veľmi silný zážitok. Po ceste k nám z hustého pralesa vychádzali polonahí ľudia a pozdravovali otca, ktorý tu žije už 20 rokov. Niekedy sme sa troška zľakli, lebo v lesoch žijú tigre, gorily, orangutany… no my sme našťastie nič nevideli :). Z dediny od sestier sme mali sprievodcov, takže nás bolo spolu osem. Po ceste sme...

Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2015

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2014. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 7 260,74 EUR, chceme použiť na ohradenie areálu Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a časť sme použili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vybudovaním výťahu v budove Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2015. Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá má sídlo na adrese: Parková 27, 821 05 Bratislava. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže. V tomto roku – 2016 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na oplotenie areálu Cirkevnej materskej školy Madony žitného ostrova. Tiež chceme podporiť aktivity spojené s pastoráciou detí a mladých ľudí. Časť príspevkov použijeme na ďalšie odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika – radi by sme prerobili aspoň dve sprchy pre našich poberateľov sociálnych služieb. Ďakujeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny. sestry dominikánky ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov:  Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141 Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ Vyhlásenie FO 2015 Vyhlásenie 2015 Dve percentá...

„Teraz je milostivý čas.“

V liturgii na popolcovú stredu zaznievajú aj tieto slová z Druhého listu Korinťanom. V čase pôstu by mala nastať obnova zmýšľania a konania všetkých, ktorí nasledujú Ježiša Krista. Meditácia obrazu od  fr. Marka I. Rupnika, SJ môže byť jedným z mnohých prostriedkov, ktoré Cirkev ponúka, aby veriaci znovu prežili, že: „on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“ (Joel 2, 12-18) LOGO SVÄTÉHO ROKU...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes