Sestry vtiahnuté do rozprávky

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova premenili obyčajnú októbrovú stredu v charitnom domove v Dunajskej Lužnej na rozprávkový deň. Október – mesiac úcty k starším, prežili tí najmenší v príprave programu a darčekov pre skôr narodené rehoľné sestry. Svojimi piesňami, básňami a rozprávkou vykúzlili spokojnosť a radosť v tvárach poznačených...

Nazreli do života kongregácie

Štvrtý októbrový víkend v Roku zasväteného života bol pre skupinu dievčat zo Šariša príležitosťou prežiť víkend v komunite sestier v Košiciach. Dievčatá mohli nazrieť do života kongregácie. Priblížili si jej charizmu a spiritualitu zakladateľa Dominikánskej rehole – sv. Dominika. Mohli tiež spoznať patrónku kongregácie – bl. Imeldu. Vlastnoručne vyrobené lampášiky, im vždy pripomenú, že človek plný Boha koná dobro a je svetlom pre iných. O dar takéhoto života prosili pri modlitbe posvätného...

Sestra Marie na tému: Pravdivosť

Čiernobiely habit ešte neznamená čiernobiely pohľad na svet! Pravda tieňovaná láskavosťou a úctou totiž vie rozohrať farebnú paletu slobody, maľovanej na plátne života rukou človeka i prstom Božím.

Misijná nedeľa v Dunajskej Lužnej

Dievčatá oblečené do tradičnej kamerunskej Kaby dali tretej októbrovej nedeli zvláštny kolorit. Ponúkali ľuďom vychádzajúcim z farského kostola ružence, ktoré vyrobili sestry dominikánky. Išlo o podujatie, v ktorom farníci z Dunajskej Lužnej mali príležitosť myslieť  na bratov a sestry v ďalekej Afrike a v ťažko skúšanej Ukrajine a  milovať ich konkrétnym gestom solidarity. Túto príležitosť využili s obdivuhodnou...

Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí Jubileum, ktorým si Rehoľa kazateľov pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honórium III. Spojení s celou rehoľou, v slovenskej provincii otvoríme Jubileum slávením sv. omše na sviatok Všetkých dominikánskych svätých, dňa 7. novembra 2015 o 10.30 v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Komisia pre...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes