Sestry vtiahnuté do rozprávky

Sestry vtiahnuté do rozprávky

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova premenili obyčajnú októbrovú stredu v charitnom domove v Dunajskej Lužnej na rozprávkový deň. Október – mesiac úcty k starším, prežili tí najmenší v príprave programu a darčekov pre skôr narodené rehoľné...
Nazreli do života kongregácie

Nazreli do života kongregácie

Štvrtý októbrový víkend v Roku zasväteného života bol pre skupinu dievčat zo Šariša príležitosťou prežiť víkend v komunite sestier v Košiciach. Dievčatá mohli nazrieť do života kongregácie. Priblížili si jej charizmu a spiritualitu zakladateľa Dominikánskej rehole...
Sestra Marie na tému: Pravdivosť

Sestra Marie na tému: Pravdivosť

Čiernobiely habit ešte neznamená čiernobiely pohľad na svet! Pravda tieňovaná láskavosťou a úctou totiž vie rozohrať farebnú paletu slobody, maľovanej na plátne života rukou človeka i prstom Božím.
Misijná nedeľa v Dunajskej Lužnej

Misijná nedeľa v Dunajskej Lužnej

Dievčatá oblečené do tradičnej kamerunskej Kaby dali tretej októbrovej nedeli zvláštny kolorit. Ponúkali ľuďom vychádzajúcim z farského kostola ružence, ktoré vyrobili sestry dominikánky. Išlo o podujatie, v ktorom farníci z Dunajskej Lužnej mali príležitosť myslieť...
Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

Slávnostné otvorenie jubilejného roka rehole

S vďačnosťou za milosť, ktorú nám Boh dal pre kázanie, Vám s radosťou oznamujeme, že 7. novembra 2015 bude magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať sláveniu eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí...