Študenti opäť strávili noc za bránami kláštora

Študenti opäť strávili noc za bránami kláštora

Jeden z októbrových piatkov sa stal pre viac ako päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského iným ako väčšina ostatných. Tento predvíkendový večer a celú noc strávili v komunite sestier dominikánok v Košiciach. Išlo o druhý ročník spoločného stretnutia, ktorý ...
„Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí“

„Formácia učeníkov pre misie v 21. storočí“

Workshop pre európske magistry noviciek v Ríme – september 2014. Viac ako dvadsať sestier z jedenástich krajín (Taliansko, Francúzsko, Nórsko, Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, a Česká republika) sa zišlo v Ríme v dňoch 25. – 29....
Nové správy od sestier dominikánok z Iraku

Nové správy od sestier dominikánok z Iraku

28. september 2014 Moji drahí, napriek kríze, strachu, stratám, mizernému ubytovaniu, každodenným starostiam a tvrdej realite vzhľadom na neznámu budúcnosť, ktorá nás čaká, svedčíme o prítomnosti Božieho objatia: skutočná oáza radosti a sesterskosti. Dňa 13. septembra...
Predstavenie uzáverov XII. generálnej kapituly

Predstavenie uzáverov XII. generálnej kapituly

Majster Eckhart povedal: „Keby jediná modlitba, ktorú som kedy vyslovil bolo ďakujem, bolo by to dosť.“ Posledný septembrový a prvý októbrový víkend bol pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočný v tom, že mala možnosť „ďakovať“. Dôvodom...