Cirkevná materská škola v Dunajskej Lužnej má svoju patrónku

V septembri 2014 bola v Dunajskej Lužnej zriadená Cirkevná materská škola (CMŠ) Madony Žitného ostrova, ktorá začala svoju činnosť už v minulom školskom roku ako elokované pracovisko CMŠ bl. Imeldy v Košiciach. Začiatok nového školského roka sa niesol prípravami na posviacku malej kaplnky s reliéfom Madony Žitného ostrova, ktorá sa nachádza v areáli cirkevnej materskej školy. Slávnostná posviacka sa konala 9. septembra 2014. Pozvanie prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý požehnal malú kaplnku zasvätenú patrónke materskej školy. Deti, rodičia, príbuzní a ostatní pozvaní hostia spoločne ďakovali a zároveň aj prosili Madonu Žitného ostrova o ochranu materskej školy. V krátkom programe prostredníctvom piesní, básní a modlitieb deti prezentovali hodnoty, ku ktorým sú vedené. Pri príležitosti posviacky kaplnky vznikla hymna, ktorá povzbudzuje všetkých k modlitbe k patrónke cirkevnej materskej školy. Voláme na teba Matka naša, Madona nášho ostrova. Prikry nás plášťom svojich šiat, keď sme s tebou, nemáme strach. Láskou svojou nás zahŕňaš a pred každým zlom chrániš nás. Nauč nás počúvať Ducha hlas, ktorý zapáli dobro v nás. Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna....

Študenti GTA putovali k Sedembolestnej

Rok Sedembolestnej Panny Márie samozrejme neobišiel ani naše GTA-čko (Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach). Veď práve Mária z nás vytvára jednu veľkú rodinu. Aj preto sme sa rozhodli putovať do Šaštína, aby sme sa jej mohli za všetko jej milosrdenstvo poďakovať a prosiť ju o ďalšie milosti. Každý z nás si v srdci niesol vlastný úmysel, ktorý bol spojený s rôznymi obetami ako napríklad skorým ranným vstávaním… Čas cesty sme využili na modlitbu ranných chvál a sv. ruženca, rôzne rozhovory, počas ktorých samozrejme nechýbal ani smiech (a bolo ho skutočne veľa). Keďže program 7BOLESTNÁ začínal až večer, mali sme nejaký ten čas, ktorý sme strávili v bazilike či poznávaním Šaštína. Dramatizovaným ružencom sa všetko začalo. Veď ako inak by mohol začať tento program, keď nie takým krásnym tajomstvom ako ZVESTOVANÍM? Nasledovala sv. omša, na ktorej hlavným kazateľom bol otec Maroš Kuffa. Myslím si, že na jeho slová tak skoro nezabudneme, pretože nám prostredníctvom nich dal kúsok seba, ako to robí stále. Samotný program sa niesol v duchu krásnych svedectiev, piesní, tanca, modlitby litánií a  hymny celého stretnutia 7BOLESTNÁ. Kúsok času sme strávili aj pri adorácii s novokňazmi. Presne o polnoci bolo odhalené logo národného stretnutia mládeže P15 a taktiež spustenie “ČISTÉHO ROKA“ – duchovnej prípravy na P15. Polnočnú sv. omšu celebroval otec biskup Jozef Haľko a koncelebrovali novokňazi z celého Slovenska. Celý program sa odohrával v bazilike a bol naozaj nádherný!!! Odniesli sme si z neho mnoho. Možno aj to, že ak chceme v živote niečo (niekoho) nájsť, nesmieme byť zahľadení iba na jeden bod, ale musíme sa poriadne porozhliadať hore, dole, vľavo, vpravo, aby sme to, čo hľadáme, neprehliadli… Sviatočné ráno bolo veľmi sychravé, a tak sme sa obávali, že takýto bude celý deň. No Panna Mária sa postarala a počas hlavnej sv. omše vykuklo slniečko a začala sa objavovať krásna modrá obloha. Verte či nie, ešte aj gaštany zo stromu na nás začali padať. Šaštín bol plný ľudí z celého Slovenska, ktorí tu prišli so svojimi radosťami, starosťami či bolesťami. Celá táto sv. omša bola veľmi pekná. Otec kardinál Tomko nás povzbudil svojimi slovami počas homílie. Aké by to však bolo, keby sme jednu z bolestí aspoň trošku neokúsili na vlastnej koži? Tak ako sa dvanásťročný Ježiško stratil v chráme a Panna Mária s Jozefom ho nikde nevedeli nájsť, nám sa stratila jedna sestra v dave. Všade bolo plno národa a jej zrazu nikde. Začali sme sa báť, pretože sme sa museli ponáhľať na vlak. Hľadali sme, no neúspešne… Nakoniec sme ju úplne vysmiatu a spokojnú našli na stanici, kde nás čakala J. Na spiatočnej ceste sme ranné chvály vymenili za vešpery. Bolo nám všetkým veľmi veselo (veď sme na to mali dôvod). Cesta sa...

Zvádzal si ma, Pane

Slová proroka Izaiáša „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť…“ otvorili Bohoslužbu Slova pri slávnostnej Eucharistii na poďakovanie za 25 rokov zasväteného života. Na sklonku pádu komunizmu Božie „zvádzanie“ rozpoznali učiteľka s viacročnou praxou, študentka farmácie, detská sestra, dievčina, hľadajúca prácu a mladá účtovníčka. V roku 1989 zložili svoje prvé sľuby. V nedeľu 31. augusta 2014 už ako sestry s mnohými skúsenosťami na poli komunitného a apoštolského života obnovili svoje „áno“ pred tvárou Všemohúceho. Slávnostnú svätú omšu v kaplnke sestier Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej celebroval fr. Bruno Donoval OP. Prítomní boli aj páter Ľubomír Stanček CM, fr. Jozef Timko OFMcap. a fr. Svorad Duda OP. „Prežívala som veľkú radosť z dnešnej slávnosti. Sesterské spoločenstvo preniknuté modlitbou a spev pri liturgii povznášal ducha až k výšinám. Následné gratulácie plné vďačnosti a priania, ako aj slávnostné agapé dotvorili atmosféru strieborného jubilea zasvätenia sa Kristovi“ opísala svoj zážitok sr. Mária Černická OP. Slávnosť piatich sestier – sr. Kataríny, sr. Lýdie, sr. Márie, sr. Gemmy a sr. Edity – bola konkrétnym vyjadrením, že Božie „zvádzanie“ je skutočnosť minulá a prítomná. Je realitou mnohých, ktorí sa nechali povolať a podobne ako proroci darovali svoj život pre službu...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes