Študenti GTA putovali k Sedembolestnej

Študenti GTA putovali k Sedembolestnej

Rok Sedembolestnej Panny Márie samozrejme neobišiel ani naše GTA-čko (Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach). Veď práve Mária z nás vytvára jednu veľkú rodinu. Aj preto sme sa rozhodli putovať do Šaštína, aby sme sa jej mohli za všetko jej milosrdenstvo...
Zvádzal si ma, Pane

Zvádzal si ma, Pane

Slová proroka Izaiáša „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť…“ otvorili Bohoslužbu Slova pri slávnostnej Eucharistii na poďakovanie za 25 rokov zasväteného života. Na sklonku pádu komunizmu Božie „zvádzanie“ rozpoznali učiteľka s viacročnou praxou,...