Správa od sestier dominikánok z Iraku

Správa od sestier dominikánok z Iraku

23. august 2014 Moji drahí, chceme sa s vami podeliť o naše každodenné boje. Dúfam, že náš nárek zasiahne svet. Sme ako slepec z Jericha (Mk 10, 46 – 52), ktorý nemal čo vyjadriť, ale jeho hlas žiadal Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. Aj keď niektorí ľudia...
Viac hľadali ako nachádzali

Viac hľadali ako nachádzali

Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014 viac hľadalo ako nachádzalo. Kládli sa otázky, na ktoré nie...
Správy z Kamerunu

Správy z Kamerunu

Milí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem, s radosťou sa chcem s vami podeliť o moje prvé misijné skúsenosti, ktoré mám v rámci medzikongregačnej spolupráce s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy z Talianska. V Kamerune som viac ako deväť mesiacov. Je to...
Pár dní u sestier

Pár dní u sestier

V košickej komunite sme začiatok prázdnin prežili spolu s deťmi našich príbuzných. Zavítalo k nám 20 detí z rôznych kútov Slovenska. Program sa niesol v duchu tajomstiev sv. ruženca. Každý deň sme si priblížili jednu z jeho častí. Na priblíženie a lepšie pochopenie...
Posledné dni XII. generálnej kapituly a jej ukončenie

Posledné dni XII. generálnej kapituly a jej ukončenie

Pred vstupom do záverečných prác si sestry dopriali deň oddychu, ktorý strávili v nádhernom prostredí Ľubovnianskeho hradu a skanzenu. Posledné dni slávenia generálnej kapituly sa niesli v atmosfére definovania cieľov pre tvorbu kongregačného plánu na obdobie rokov...