2% dane za rok 2013

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2012. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 5 522,24 EUR, sme použili pri zriadení...