R13 v Ružomberku

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt, 28,19).  Dynamika uvedeného sloganu Svetových dní mládeže, ktoré sa tohto roku uskutočnili v brazílskom Rio de Janeiro sa v plnosti prejavila aj na prvom Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku v dňoch 26. až 28. júla 2013. Slogan inšpiroval aj sestry našej kongregácie zúčastnené na stretnutí, keď celú svoju prítomnosť medzi mladými, podopreli nám dobre známym Choď a káž! Bohatý duchovný, kultúrny ale aj športový program stretnutia ponúkal viac ako dvom tisíckam mladých ľudí zo Slovenska, ale aj z Česka, Ukrajiny, Litvy, Poľska či Maďarska priestor nielen na stíšenie a meditáciu, ale aj priestor radosti z hodnotovej kultúry i vynaliezavosti počas dôvtipných mini športových hier (www.rio13.sk). Tri plné dni duchovných nápadov a prác v skupinách, pre nás vyvrcholili v prehliadke chariziem Ducha pod názvom EXPO-povolaní. Bol to čas, počas ktorého takmer päťdesiat rehoľných spoločenstiev a hnutí predstavilo svoje vlastné charizmy. Náš stánok Choď a káž!, v ktorom sme prezentovali dominikánsku spiritualitu ponúkal tým, ktorí sa pri ňom zastavili, stručnú obrazovú históriu našej kongregácie, ale i novovzniknutý bulletin o činnosti kongregácie. Veľkej obľube a záujmu sa tešili ružence, ktoré sestry vyrobili ako dar pre mladých. Záujem návštevníkov upútali i vystavené a maľbami okrášlené topánky ako symbol putovania. Priestor pre stíšenie ponúkala kreatívna tvorba maľovaných osobných ornamentov na transparent, ktorý neskôr dekoroval priestor počas večernej adorácie Eucharistického Krista. Dominikovo poslanie Choď a káž! sa pre nás stalo výzvou počas celého stretnutia – my sme išli a kázali sme – svojou prítomnosťou v centrálnej hale (v známej ružomberskej Koniarni); kázali sme svojou prítomnosťou, otvorenosťou a svedectvami o povolaní v  pracovnej skupine; išli a kázali sme počas milých stretnutí s ľuďmi neznámymi, ale i s ľuďmi, ktorých sme roky nevideli … a kázali sme aj sebe navzájom… Veľkým želaním a modlitbou budúcich dní pre nás je, aby mládež duchovne povzbudená, zabavená, premodlená, ale i utužená v nezištnej službe, si v srdciach uchovala čo najdlhšie momenty Ducha, Lásky a Jednoty – a aby tieto momenty z „RIO po slovensky“ priniesli bohatú úrodu do všedných dní. Vďaka Rio de Janeiro, vďaka Ružomberok a do videnia v Krakove. sestry zúčastnené...

Vydali sme sa na cestu…

Miestami to bol moderný exodus v bludisku križovatiek v tvare Y. Boží hlas chvíľu mlčal a zatiaľ k nám prehováral povedomý a zároveň veľmi všeobecný ženský hlas: “Prepočítavam.” Našťastie sme GPS falošnú prorokyňu včas odhalili a po chvíľkovom mlčaní k nám Boží hlas opäť prehovoril a ukázal cestu do zasľúbenej zeme. Rozkvitnutej púšte Pustého dvora v Ábelovej. Ôsmi pútnici sa usadili, aby oddelili posvätné od všedného, aby začali šabat. V slovách bylín a vo vôni modlitieb, v hudbe jabĺk a medu a v sladkosti rozochvených gitarových strún sa ponárali do židovských hlbín. O tom, či má umenie zmysel, o perspektivite jaskynných nástenných malieb, alebo o tom, v ktorý deň bolo stvorené ticho uvažovali tiež. Melódie pizzérie za rohom, byliny starej matere – to všetko ešte viac vyzývalo k hľadaniu. Dávidovej hviezdy na nočnej oblohe plnej miliónov ostatných hviezd. Vlastného chodníka púšťou, ktorá občas vyzerá taká rovnaká … Každé zrno musí odumrieť samo sebe, aby mohlo rásť. Nedeľný šabat sa nachýlil ku koncu a domov nás volal domov. Opustili sme krásu a vydali sa za novou, každý chodníkom tou svojou rozkvitnutou púšťou. Zuzana...

Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

V prvom rade patrí vďaka otcovi Svoradovi, ktorý vytrvalou snahou vybavil, že môžeme prevádzať katechézu detí nielen na farskej úrovni ale aj v škôlkach a na zákl. školách. Vyučujeme náboženstvo v Mukačeve, Koľčine, Žborivciach, Klenovci, vo Viznici a v Obave. Účasť detí na hodinách je pomerne veľká. Peknou tradíciou je, že na záver školského roka usporiadavame na fare vo Fridišove pre deti biblickú súťaž, aby si mohli zmerať svoje vedomosti z poznania Božieho Slova. Tento rok sme mali už 10. ročník. Pre deti 5. ročníka, ktorí preberajú na hodinách náboženstva Starý zákon, bola súťaž zo SZ a pre 6. ročník z Nového zákona. Súťažiaci sa snažili čo najlepšie pripraviť. Súťaže sa zúčastnili  žiaci z Fridišova, Klenovca, Koľčina i Obavy. V súťaži zo SZ bolo 8 skupín v dvojčlenných družstvách a z Nového zákona 9 skupín. Všetkých súťažiacich bolo do štyridsať, takže pomerne malá trieda na fare vo Fridišove “praskala vo švíkoch“. Na konci tejto peknej akcie bolo vyhodnotenie. Snahu poznávať Krista cez Sväté Písmo sme deti patrične odmenili. Na záver súťaže bolo malé agape. sr. Mária...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes