R13 v Ružomberku

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt, 28,19).  Dynamika uvedeného sloganu Svetových dní mládeže, ktoré sa tohto roku uskutočnili v brazílskom Rio de Janeiro sa v plnosti prejavila aj na prvom Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku v dňoch...

Vydali sme sa na cestu…

Miestami to bol moderný exodus v bludisku križovatiek v tvare Y. Boží hlas chvíľu mlčal a zatiaľ k nám prehováral povedomý a zároveň veľmi všeobecný ženský hlas: „Prepočítavam.“ Našťastie sme GPS falošnú prorokyňu včas odhalili a po chvíľkovom mlčaní k nám...
Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

V prvom rade patrí vďaka otcovi Svoradovi, ktorý vytrvalou snahou vybavil, že môžeme prevádzať katechézu detí nielen na farskej úrovni ale aj v škôlkach a na zákl. školách. Vyučujeme náboženstvo v Mukačeve, Koľčine, Žborivciach, Klenovci, vo Viznici a v Obave. Účasť...