Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnil obrad začlenenia detí do spoločenstva. V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva svojich rovesníkov a pripravilo spolu s nimi a prvé prijatie Pán Ježiša v Eucharistii. Z veľkej Božej milosti je aktuálne vo farnosti 11 detských spoločenstiev, ktoré spolu s animátormi vedú kňazi, sestry a katechéti. Z toho dve spoločenstvá pokračujú aj po slávnosti Prvého sv. prijímania, čo je nádherné svedectvo a nádej pre celú farnosť. Tiež možno konštatovať, že stále viac rodičov prijíma ponuku farnosti a má záujem o vlastnú formáciu k tomu, aby sa stali prvými vychovávateľmi vo viere. Chce to veľa času, aby sa pomaly uviedol do života projekt „Na ceste k Ježišovi“, ktorý sestry dominikánky šíria s pomocou bl. Imeldy – patrónky prvopríjímajúcich.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes