Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov


Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy uzavrela  zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s obcou Seniakovce. Zmluvu môžete nájsť tu.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes