Zasvätení na Ukrajine sa stretli v Ľvove

LV_01b“Tu zbadal pri brehu dve lode…“ (LK 5,2). Slová Lukášovho evanjelia boli hlavným mottom stretnutia Bohu zasvätených osôb gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi na Ukrajine, ktoré sa konalo od 14. – 18. 9. 2015 v Ľvove.

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 600 rehoľníkov a rehoľníc z celej Ukrajiny. Hosťami boli aj viacerí biskupi. Program sa začal v Ľvovskej rímskokatolíckej katedrále spoločnou modlitbou sv. ruženca za pokoj na Ukrajine. Nasledovala sv. omša, počas ktorej si prítomní rehoľníci obnovili svoje rehoľné sľuby. Program nasledujúcich dní prebiehal v Ľvovskej aréne. Hlavným prednášajúcim bol p. Jozef Augustín, SJ. Veľa sa diskutovalo o vzájomnej spolupráci medzi greckokatolíckou a rímskokatolíckou cirkvou na Ukrajine. Oslovujúce boli aj svedectvá, jednotlivých rehoľníkov, medzi ktorými najviac rezonovalo svedectvo 100 ročného pátra baziliána, ako aj svedectvá kňazov, ktorí pracovali v ATO (vojna na východe Ukrajiny). Stretnutia sa zúčastnil aj Mons. Jacek Pyl, biskup pôsobiaci na Kryme, ktorý sa s účastníkmi podelil o neľahký život tamojších veriacich. Nechýbala ani práca v skupinách ako aj neformálne stretnutia počas obedov a večerí, ktoré prispeli k vzájomnému spoznávaniu a zdieľaniu.

Sr. Sávia OP zhodnotila stretnutie slovami: „Bolo veľkým Božím darom že sme sa mohli stretnúť a zdieľať spoločenstvo bratov a sestier navzájom. Kresťanstvo sa začína od hlbiny, ktorú máme v sebe. Všetko sa začalo od toho dňa, keď Pán kázal Petrovi zatiahnuť na hlbinu. Aj nás volá, aby sme každý vo svojom živote zatiahli na hlbinu, kde sa stretneme so svojimi démonmi i strachom. Musíme sa najprv stretnúť zo sebou samým,  aby sme sa mohli stretnúť s Bohom a s druhými ľuďmi“.

Zasvätení ukončili stretnutie slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckej katedrále sv. Juraja.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes