Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

kapitulaKongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014 v Košiciach.
Budúcnosť života sestier závisí od rozpoznania a realistického prijatia chudoby, ktorú prežívajú. Táto situácia sa môže stať príležitosťou odvážne prekročiť hranice vlastných možností a oprieť sa nie o svoje sily, ale o toho, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“
Rozhodujúca je pre sestry túžba nasledovať sv. Dominika po ceste, ktorou je sám Ježiš. Živia v sebe túžbu urobiť Krista– Pravdu kritériom pre posúdenie nových výziev. Túžia prijať Boha, ktorý sa stal Slovom, do svojho lona a prinášať jeho život všetkým.
Spoločenstvo dominikánok sa obracia na všetkých bratov a sestry vo svätom otcovi Dominikovi, aby ich v tomto čase sprevádzali a modlili sa za nich. Ide o viac ako o naše vlastné záujmy, ide o službu „svätému kázaniu“.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes