Začína Svätý rok milosrdenstva

Giubileo-Anno-SantoPre dominikánov a dominikánky celého sveta sa slávenie Jubilejného roka milosrdenstva prekrýva so slávením 800 rokov od potvrdenia Rehole Kazateľov. Podľa slov fr. Bruna Cadorré, magistra rehole, ide o „šťastnú náhodu prekrývania dvoch jubileí, tak drahých naším dejinám.“

Fr. Vivian Boland OP v rozhovore zo 17. marca 2015 pre Rádio Vatikán povedal, že ho zasiahlo to, keď sa dozvedel, že tento mimoriadny svätý rok sa bude sláviť v skoro rovnakom čase ako Jubileum rehole.

Vysvetlil, že dominikánske kázanie upriamovalo vždy svoju pozornosť na Božie milosrdenstvo, ktoré bolo neustále súčasťou dominikánskej spirituality a teológie. Sv. Dominik a jeho prví spoločníci sa celkom venovali kázaniu a vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Boli to dve služby, cez ktoré sa od začiatku usilovali, aby ľudia zažívali Božie milosrdenstvo.

Magister rehole vo svojom liste, kde s radosťou oznamuje otvorenie a program Jubilea sa často odvoláva na bulu pápeža Františka Misericordia Vultus, ktorou vyhlasuje Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva. Výzva ohlasovať Božie milosrdenstvo je v liste magistra vyzdvihnutá ako výzva obzvlášť určená bratom a sestrám rehole.

Dátum otvorenia Svätého roka 8. december 2015 je podľa slov Svätého Otca symbolický a plný významu. Okrem liturgického sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa viaže aj na päťdesiate výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. „Otcovia, ktorí sa zišli na koncile, silne pociťovali potrebu hovoriť o Bohu ľuďom svojej doby zrozumiteľnejším spôsobom, vnímajúc to ako skutočné vanutie Ducha. „Podľa vyjadrení Pavla VI., aby svet Cirkvi rozumel, musí sa ona pre neho stať milosrdným samaritánom a predovšetkým mu slúžiť. Špecifickou službou, ktorou sa usiluje dominikánska rodina liečiť svet, je služba Slova. Program pre mimoriadny rok milosrdenstva je Ježišovo učenie: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). A k tomu, aby sme dokázali byť milosrdní, Svätý Otec odporúča ako prvé počúvať Božie Slovo, len tak je možné kontemplovať Božie milosrdenstvo a prijať ho za svoj štýl.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes