Začíname sláviť Rok zasväteného života

dk114

“My ako rehoľné osoby sme povolané vydávať prorocké svedectvo. Proroctvo nikdy nie je ideologické, neriadi sa módou a nie je v konfrontácii s inštitúciou, pretože samotné proroctvo je inštitucionálne, no súčasne je aj znamením protirečenia”
Svätý Otec Freantišek

Začíname sláviť  Rok zasväteného života. Nech je tento rok pre nás časom konverzie a milosti!

Niekoľko myšlienok z listu Skúmajte!, ktorý vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života nájdete tu.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes