Vzdialené brehy spojil padací most

Dňa 17. novembra spájal padací most vzdialené brehy žijúcich i zomrelých. V Domove sv. Dominika si pri slávení svätej omše spomínali zvlášť na tých, ktorí žili v ich dome a už sa narodili pre večnosť.
Pri sv. omši prítomných príbuzných i terajších obyvateľov Domova sv. Dominika  páter Tadeáš OP povzbudil k veľkej vďačnosti Bohu za životy a všetko dobré a krásne, čo im odovzdali ich drahí zosnulí rodičia a príbuzní.
Pred sv. omšou odzneli slová piesne Konečná, kde sa okrem iného spieva:
Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom,
keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom,
veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier,
daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber.
Nech sú tieto slová inšpiráciou pre všetkých žijúcich – akoby odkazom tých z druhého brehu.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes