Vyznávam, že ak som niečo dobré v živote urobila, vykonala som to s milosťou Božou…

 Týmito slovami sa v testamente prihovorila svojim spolusestrám sr. M. Aurélia Helena Halušková, ktorá dňa 14. apríla 2020 vo veku 88 rokov života, opustila spoločenstvo sestier dominikánok. Narodila sa 26. marca 1932 v Mysline pri Humennom. Mala piatich súrodencov. Dňa 13. augusta 1946 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde 3. augusta 1950 zložila prvé sľuby a 14. júla 1957 doživotné sľuby. Počas rokov 1950 – 1993 pracovala sr. M. Aurélia v Domove sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde sa s veľkou obetavosťou a láskou starala o ľudí s rôznym postihnutím. 

Popri práci v sociálnom zariadení sa svedomite starala aj o farský Kostol sv. Petra a Pavla v Petrovanoch. V r. 1993 bola sr. M. Aurélia asignovaná do Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde sa ochotne zapájala do rôznych domácich prác. Svoju zručnosť v šití využívala zvlášť pri zhotovovaní kňazských rúch a kalichového prádla. S radosťu a s veľkou precíznosťou vyrábala ružence, prostredníctvom ktorých napomáhala šíreniu modlitby posvätného ruženca. Vo svojich modlitbách a obetách pamätala na potreby Cirkvi doma i vo svete, na dominikánsku rehoľu, kongregáciu, jej apoštolské pôsobenie a za príbuzných. 

Nech odpočíva v pokoji! 

Parte

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes