Vianočné aktivity farnosti v Koľčine

kolcin_ua 1_smallVianoce, to je Ježiš, ktorý sa nám dáva. Slávenie Kristovho narodenia je o prijatí daru. Nie hocijakého daru, ale Daru, kedy sa sám Boh stal človekom. Ježiš je „kľúčom“, ktorý dáva zmysel životu, našim radostiam i starostiam.

 Sprítomniť toto tajomstvo daru Ježiša Krista sa snažili aj naše deti vianočnou scénkou. Štrnásť mladších i starších detí nacvičilo spolu so sr. Máriou vianočný program na tému: Chlapček a vianoce. Spestrením scénky, v ktorej hlavnými postavami boli chlapček, Jozef s Máriou a Ježiško, bol tanček betlehemskej hviezdy a sólové piesne Nasti a Marianky. Prvýkrát deti predviedli scénku v Užhorode dňa 14. decembra 2013 na súťaži, ktorá nesie názov “Slovenský betlehem“. Tu obsadili pekné prvé miesto, z čoho mali veľkú radosť. Cestou domov im napadla myšlienka ukázať vianočný program nielen veriacim vo farnosti pred polnočnou sv. omšou, ale aj iným ľuďom. Navštívili sme preto aj domov dôchodcov v Koľčine, čomu sa tamojší starí ľudia veľmi potešili.

Na sviatok sv. Štefana sme vianočnú radosť roznášali koledovaním po rodinách. Nasledovať betlehemskú hviezdu pre nás znamená, že sa s deťmi vydávame na cestu, aby sme ľuďom ohlasovali Božiu blízkosť. Po sv. omši, s požehnaním nášho nového duchovného otca Petra Žarkovského, sme sa rozdelili do dvoch skupín, aby sme stihli do večera navštíviť všetkých, ktorí nás čakali.

Záverečnou aktivitou vianočného obdobia bola posviacka domov, ktorá začala na sviatok Zjavenia Pána v dedinách, ktoré patria do Fridišovskej farnosti: Klenovec, Fridišovo a Koľčino. Požehnanie domov trvalo viac dní, keďže počet záujemcov bol veľký.

Nech radosť z Daru, ktorým je novonarodený Ježiš, nás sprevádza počas celého roka 2014, do ktorého sme vykročili.

Sr. Mária OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes