V Košiciach oslávili sviatok Krista Kráľa

Komunita sestier v Košiciach sa uplynulý víkend rozlúčila s Rokom milosrdenstva slávením odpustovej slávnosti Krista Kráľa. Programom týchto dvoch dní všetkých prítomných sprevádzali pozvaní hostia. Sláveniu eucharistie predsedal rektor Kňazského seminára v Košiciach Štefan Novotný. Hudobný doprovod sv. omší a sobotná moderovaná adorácia boli v rukách kapely Jonah a speváckeho zboru zo Sečovskej Polianky. V tichu modlitby a tónoch hudby a spevu kazateľove slová povzbudzovali k osobnému nepovrchnému milosrdenstvu. K možnosti chápať osobné milosrdenstvo aj ako príležitosť „spustiť siete“ a aktívne sa angažovať pri riešení problémov. Večerné agapé i nedeľné stretnutie s blízkymi priateľmi boli chvíľou vzájomnej radosti zo stretnutia.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes