Túžim Teba poznať viac…

Dňa 27. augusta obnovila svoje rehoľné zasvätenie v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy sr. M. Terézia Zambojová. Pri slávení sv. omše, ktorú celebroval P. Konštanc Adam OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, za prítomnosti sestier obnovením rehoľných sľubov opäť potvrdila svoju túžbu rásť v poznaní Krista, nechať sa ním premieňať a darovať sa v službe druhým. Hlbiny jej duše v tejto významnej chvíli výstižne poodkrývajú aj slová piesne, ktoré odzneli počas slávenia Eucharistie a ktoré sr. Terézia zdieľala s prítomnými hosťami: 

„Tvoja láska vzala mi dych
a zmenila môj svet.
Len na tom záleží –
byť s Tebou navždy,
stále bližšie k Tebe kráčať,
v Tvojej hĺbke sa rozplývať.
Túžim poznať viac,
Teba poznať viac.

Tvoja láska zmysel dáva
a všetko prekonáva.“Sr. Terézii vyprosujeme na jej ďalšej ceste v nasledovaní Krista a pri uskutočňovaní zvereného poslania hojné Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a radostné srdce.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes