Tu plesá srdce, spieva si: vďaka Ti …

Lahodná melódia tejto gratulačnej piesne sa ozývala v nedeľu 14. novembra v komunite sestier dominikánok v Košiciach. Vrúcny ďakovný spev bol venovaný oslávenkyni – sr. M. Zdislave Blalážovej OP, pri príležitosti jej vzácneho životného jubilea – 90. narodenín. Slová piesne rezonovali už počas príprav na oslavu. Boli to slová, ktoré vystihujú vďačnosť, hlbokú pokoru, údiv a vieru jubilantky. Vďačnosť za dary a milosti celého života; pokoru plynúcu z uvedomenia si vlastnej krehkosti; údiv z veľkosti a dobroty Boha, ktorú sestra Zdislava pocítila v rôznych situáciách života.

„Sestra Zdislava i naďalej živ Vás Boh … a ďakujeme za príklad rehoľného zasvätenia, za modlitby a obety, ktoré denne adresujete Bohu za našu kongregáciu.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes