Tajomstvo Trojice ako základ nášho bytia…

Jedinečný príbeh Ježiša z Nazaretu, ktorý vyvrcholil v udalostiach kríža a zmŕtvychvstania sa zároveň stáva pre nás miestom zjavenia novej tváre Boha, ktorý sa nám zjavuje ako Láska – ako absolútna vzájomná láska Otca, SynaDucha“Otec verne miluje seba v Synovi, ktorý vo svojej rozdielnosti je večnou a vernou odpoveďou lásky voči Otcovi. V tomto vzájomnom spoločenstve medziosobnej lásky sa Otec a Syn milujú v ďalšom – v Duchu, ktorý je v rámci trojičného života personifikáciou lásky Otca a Syna stravujúcou sa v identickom akte lásky.” (M. Bordoni)

Takéto ponímanie Boha ako večnej lásky, ktorá je jednotou v rozdielnosti, spoločenstvom vo vzájomnom sebadarovaní a nekonečne šíriacou sa láskou je nie len vyjadrením skutočnosti, že Boh nie je podmienený niečím vonkajším a že je nevýslovným tajomstvom absolútneho darovania sa v Druhom, ale zároveň je aj základom nášho bytia, našej vzájomnej lásky a našej možnosti mať účasť na živote Boha…

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes