Sviatosť manželstva – nádej na „druhé“ zaľúbenie.

Predstaviť si svoje prvé zaľúbenie. Priznať si, že po rokoch to už nie je ako pred tým. A napokon spoznať, že šanca na druhé zaľúbenie nestojí na ľudskom projekte, ale Božom. V prvú adventnú nedeľu mali manželia z Dunajskej Lužnej príležitosť stretnúť sa s kňazom Romanom Sekom a nechať sa ním viesť k objaveniu manželstva v novej perspektíve. „Uvítali sme, že v rámci prípravy detí na prvé sväté prijímanie je vo farnosti ponúknutý program aj pre rodičov“ priznal v závere mladý manželský pár. Sestry dominikánky v spolupráci s farnosťou napomáhajú týmto spôsobom šíreniu lásky k eucharistickému Kristovi. Okrem rodičov prvoprijímajúcich detí sa duchovnej obnovy zúčastnili aj rodičia detí z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a mnohí ďalší, ktorých pritiahol pozvaný hosť alebo ponúknutá téma.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes