Svet v malom

Dominikánky na Slovensku privítali vzácnu návštevu z ich sesterskej Kongregácie bl. Imeldy so sídlom v Ríme. Cez sestry pochádzajúce z rôznych štátov (Taliansko, Slovensko, Brazília, Kamerun ) a kontinentov (Európa, Latinská Amerika a Afrika) sa stretol akoby „svet v malom“.

Sr. Cristina, sr. Leonia, sr. Gioconda a sr. Dominiq, ktoré majú zverenú službu vedenia vo svojej kongregácii, pricestovali v dňoch 8. – 13. februára na  Slovensko za účelom prehodnotenia medzikongregačnej spolupráce, ako aj kvôli prehĺbeniu sesterských vzťahov.

Zástupkyne oboch kongregácií hodnotili spoločnú misiu v Kamerune veľmi pozitívne. Skúsenosti slovenských dominikánok pôsobiacich v Kamerune už 5. rok sa stali pre ostatné sestry na Slovensku zdrojom obohatenia a väčšej otvorenosti voči ľuďom žijúcim v inej kultúre a v rozdielnom sociálnom prostredí. Pre sestry z talianskej kongregácie  je na druhej strane okrem iného veľmi povzbudzujúca odvaha a nadšenie slovenských sestier „vykročiť do neznáma“ v dôvere v Božiu prozreteľnosť majúc na pamäti napĺňanie misijného poslania kongregácie. Sestry oboch kongregácií vyjadrili úprimnú vďačnosť za doterajšiu spoluprácu a spoločne sa zamýšľali nad ďalšími spôsobmi možnej spolupráce.

Pobyt na Slovensku spríjemnili sestrám aj návštevy niekoľkých ďalších komunít a zariadení slovenských dominikánok, ako aj prírodné krásy Vysokých Tatier, či kultúrne pamiatky Košíc a Bratislavy.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes