Stretnutie mladých dominikánok – YSOP 2023

Počas víkendu 24-26. februára sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí stretlo 43 dominikánok pochádzajúcich z 13. krajín, ktoré majú do 20 rokov od prvých sľubov. Sestry sa vďaka prednáškam sr. Ino Rincón OP a sr. Teresy Hieslmayer OP zamýšľali nad témou „Komunita, hľadanie pravdy a slobody“. Vďaka praktickým cvičeniam si sestry viac uvedomili, čo to znamená byť súčasťou komunity, ako prijímať rozmanitosť sestier, ako prežívať osobnú slobodu v komunite. Prednášky boli dopĺňané diskusiou v jazykových skupinách a následným spoločným zdieľaním. Sestry ukončili stretnutie návštevou baziliky Santa Sabina, kde ich po sv. omši ich privítal magister Rádu fr. Gerard Francisco Timoner OP.

Sr. Terézia OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes