„Srdce si beriem so sebou…“

V čase keď celá Cirkev prosí o zoslanie Ducha Svätého sa dominikánky zhromaždené v kaplnke
bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej zvlášť modlili za sr. Lýdiu Timkovú. Turíce boli pre sv. Dominika časom, keď rozposlal bratov kázať do rôznych kútov Európy. O osemsto rokov neskôr, na turičnú vigíliu 2015, jedna zo slovenských sestier nastúpila do lietadla, aby sa podieľala na dominikánskej misii v Kamerune. Zo všetkého najťažšie bolo pre ňu opustiť Ukrajinu, kde pôsobila 13 rokov. „Nenechám tu srdce,“ povedala pri rozlúčke so svojím druhým domovom, „vezmem si ho so sebou.“ Komu bude patriť jej misionárske srdce najbližšie roky? Celú jej odvahu zverila kongregácia do rúk všemohúceho a milosrdného Otca, ktorý nenechá opustených tých, čo sa pokúšajú byť misionármi všade, kde žijú, študujú, pôsobia a milujú.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes