Sr. Benedikta a sr. Margaréta oslávili krásne životné jubileum

„Obráť tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba.“ (Maorské príslovie)
V kruhu komunity v Dunajskej Lužnej si v tretiu marcovú nedeľu dve sestry dominikánky – sr. M. Benedikta Valčová a sr. M. Margaréta Jurčíková pripomínali vzácne životné jubileum. Sr. M. Benedikta ďakovala Bohu za 90 rokov života a sr. M. Margaréta za 80 rokov života. Obe prežili veľkú časť svojho života v službe a v poslaní, ktoré im bolo v kongregácii zverené. Ich život pripomínal kráčanie za „Slnkom“ – Bohom ako v náročných časoch totality, tak aj v dlho očakávanej slobode. Najdôležitejšie pre ne bolo patriť Bohu a sprítomňovať ho tam, kde sa práve nachádzali. Denne žili z priateľstva s Ním. Boh im pomáhal a posilňoval ich, aby aj napriek ťažkostiam kráčali vpred. Pri pohľade na svoje životy vyjadrili veľkú vďaku Bohu, rodičom, sestrám a kongregácii. Spolusestry im priali, aby ich životy Boh neustále žehnal, a aby im na životnej ceste aj naďalej pomáhal, chránil ich a viedol.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes