Spoločné putovanie a slzy vďačnosti

V ďalších dňoch slávenia XII. generálnej kapituly sa sestry dominikánky zamýšľali nad otázkou: „Kam nás Boh chce posunúť v období najbližších rokov?“ Do fázy Posúdiť vstúpili spoločne s br. Česlavom Šajdom OP, ktorý im predstavil sedem dôležitých princípov novej evanjelizácie podľa Roberta Barrona. Tento americký teológ a filozof poukazuje na dôležitosť krásy, nebezpečnosť zjednodušovania kresťanského posolstva, nevyhnutnosť apoštolského zanietenia a iné zásady novej evanjelizácie. „Dôvodom existencie Cirkvi je priniesť Svetlo národom. A to spôsobom otvorenia dverí v Cirkvi. Nie preto, aby sme do nej vpustili svet, ale aby Cirkev vyšla do sveta a aby ho kristifikovala“ pripomenul účastníčkam kapituly br. Česlav to, čo už od Druhého Vatikánskeho koncilu napĺňa mnohých misionárskym nadšením.
Výnimočným momentom posledných dní bolo, keď sa sestry delegátky spoločne s domácou komunitou sestier poďakovali sr. Justíne Kostúrovej OP, generálnej predstavenej a členkám generálnej rady za šesť rokov služby vo vedení Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. V sesterskej blízkosti im prejavili vďačnosť za čas spoločného putovania, pričom sa mnohé neubránili slzám.
V najbližších dňoch účastníčky XII. generálnej kapituly čakajú chvíle osobného i spoločného rozlišovania, koho si Boh vyvolil do služby vedenia kongregácie pre nasledujúce obdobie. Vo štvrtok 24. júla sestry pristúpia k voľbe generálnej predstavenej a v piatok 25. júla zvolia nové členky generálnej rady.

Prosíme Vás o modlitbu v tomto pre nás mimoriadnom čase.

sestry dominikánky

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes