Som ich vnúča, radosť všetka

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného Ostrova potešili sestry v pokročilom veku rôznymi básničkami, piesňami a tancom. „Naša babka a náš dedko – milí sú nám nadovšetko. Vždy keď prídu na návštevu veselo je s nimi veru“ zaznelo v charitnom dome v Dunajskej Lužnej v posledné dni mesiaca úcty k starším. Pre dominikánky sú škôlkari z včielkinej a lienkovej  triedy ako vnúčatá, za ktoré sa modlia a z ktorých majú radosť.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes