Sestry vtiahnuté do rozprávky

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova premenili obyčajnú októbrovú stredu v charitnom domove v Dunajskej Lužnej na rozprávkový deň. Október – mesiac úcty
k starším, prežili tí najmenší v príprave programu a darčekov pre skôr narodené rehoľné sestry. Svojimi piesňami, básňami a rozprávkou vykúzlili spokojnosť a radosť v tvárach poznačených rokmi.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes