Šarišské Michaľany

Komunita sestier v Šarišských Michaľanoch vznikla v septembri 1996 na pozvanie duchovného otca farnosti Jozefa Michalka a farníkov. V októbri 1996 otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč posvätil kaplnku sestier v Šarišských Michaľanoch. Patrónom kaplnky, ako aj celej komunity sa stal sv. Michal, archanjel.

V súčasnosti v komunite pôsobia sestry, ktoré svoj život prepájajú modlitbou, apoštolátom a prácou. Aktívne pôsobia vo farnosti. Majú účasť na školskej, ako aj farskej katechéze. Sestry majú vždy otvorené dvere domu a svoje srdcia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Kontakt:
Dom sv. Michala, archanjela
Gen. R. Štefánika 29
082 22 Šarišské Michaľany

Tel.: 051/458 22 75
e-mail: saris.michalany(Nahraďte zátvorky znakom @)dominikanky.sk

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes