Putovali po stopách sv. otca Dominika.

Dominikánky a dominikáni z celého sveta v tomto roku slávia 800 rokov od založenia svojej rehole. V rámci jubilea sa uskutočnila „Púť po stopách sv. otca Dominika“. Putovanie mladých bratov a sestier sa začalo 1. júla  a trvalo 17 dní.

Púť bola zahájená v kolégiu Santa Maria del Pino v Madride slávnostnými večernými chválami. V úvode sa účastníkom púte prihovoril Magister rehole Bruno Cadoré OP, ktorý spolu s 90 bratmi a 25 sestrami putoval po celý čas a zdieľal s nimi všetky radosti i strasti.

Sv. Dominik sa ochotne vložil do vôle Božej a nechal sa viesť rozličnými cestami. Hlavnými zastávkami pre pútnikov boli Madrid, Caleruega, Toulouse, Rím a Bologna. Navštívili tak miesta v Španielsku, Francúzku a Taliansku, ktoré boli pre sv. Dominika veľmi dôležité. Na každej zastávke ich srdečne privítali dominikánski bratia alebo sestry, ktorí na tom mieste pôsobia.

V Madride pozdravil pútnikov sídelný biskup a voviedol ich cez bránu milosrdenstva do vnútorných priestorov Katedrály La Almudena. Neskôr navštívili Múzeum El Prado, kde sa nachádzajú obrazy Fra Angelica. V Segovii si pozreli Dominikovu jaskyňu. V Caleruege boli ubytovaní na mieste, kde kedysi stál rodný dom sv. Dominika. Pozreli si priestory a zachovalú vežu – Torreon, ktorá spolu s jednou stranou domu zostala zachovalá počas 800 rokov. Pútnici si mohli načerpať vodu zo studne, ktorá vznikla na mieste, kde sa pravdepodobne narodil sv. Dominik. Navštívili i Burgo de Osma, kde  Dominik pôsobil ako kanonik.

Zo Španielska sa putujúci bratia a sestry premiestnili do Francúzka. Ich prvá zastávka boli Lurdy, kde kráčali v eucharistickej procesii spoločne s chorými. V Toulouse ich privítal primátor mesta a slávili sv. omšu v Les Jacobins, kde sú pozostatky sv. Tomáša Akvinského. Na ceste z Fanjeaux do Prouille prešiel zástup v bielych habitoch okolo kríža, kde pravdepodobne na sv. Dominika zaútočili dvaja muži, ktorí ho chceli ho zabiť.

Posledné zastávky boli Siena, Rím, Florencia a Bologna, kde sa pútnici zúčastnili slávnostného otvorenia Generálnej kapituly. V závere púte bol výnimočný akt odovzdania dominikánskeho kríža všetkým účastníkom púte, počas ktorého Magister rehole Bruno Cadoré OP, ich vyslal do celého sveta so slovami: „Choď a káž!“

Sr. Sabína OP a sr. Dominika OP

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes