Pripomenuli si 100 rokov od zjavení vo Fatime

V nedeľu 8.10.2017 v kostole v Šar. Michaľanoch deti spolu so sr. Simeonou nacvičili program k 100 ročnici zjavení Panny Márie vo Fatime. Chceli si nielen pripomenúť udalosti, ktoré sa odohrali vo Fatime, ale hlavne, pripomenúť si odkaz – posolstvo Matky Božej aj pre dnešné časy: modlitbu posvätného ruženca a pokánie. V programe odzneli piesne k Panne Márii, scénka a krátke video o zázraku slnka, ktorý sa udial 13.10.1917, aby ľudia uverili, že zjavenia Panny Márie sú pravdivé a že deti hovoria pravdu.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes