PREDvstúpenie

 

plagatc copyDrahí priatelia umenia,

každý náš krok je od ďalšieho oddelený odlepením sa nohy od zeme a jej krátkym „zavesením“ vo vzduchoprázdne.
Čo skrýva prázdno neustále prítomné v našich krokoch?

Skrytú odpoveď budeme spoločne odhaľovať na Dotyku krásy v Banskej Štiavnici 24.- 26. marca 2017. Stretnutie otvoríme v Banskom múzeu (Kammerhof) a pokračovať budeme podľa priloženého programu. Ubytovanie bude zabezpečené už tradične v Skautskom dome sv. Juraja a v ďalších ubytovacích zariadeniach v Banskej Štiavnici. Účastnícky poplatok (strava, ubytovanie, workshopy) je pre pracujúcich 45, – €, študentov a dôchodcov 30,- €. Cena účastníckeho poplatku bez ubytovania je pre pracujúcich 25,-€, študentov a dôchodcov 15,- €.

Svoj záujem o účasť môžete záväzne potvrdiť prihlásením sa prostredníctvom registračného formulára  od 15. februára do 15. marca a úhradou účastníckeho poplatku na účet, uvedený v registračnom formulári. Prihláška je  považovaná za platnú po úhrade účastníckeho poplatku. Prípadné odhlásenie s vrátením poplatku je možné najneskôr do 17. marca (týždeň pred akciou) na adrese dotykkrasy.op12(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com. Na tejto adrese Vám budú zodpovedané aj akékoľvek iné nutné otázky súvisiace s prihlásením.

Prihlasovanie bolo ukončené dňom 17. marca 2017.

Program podujatia v pdf

Dotyk krásy 2017.Pozvanka 001

Dotyk krásy 2017 Pozvanka

Dotyk krásy 2017 Program 001

Dotyk krásy 2017 Program

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes