PREDvstúpenie alebo Dotyk krásy 2017

“Každý Dotyk krásy je niečím jedinečným. Je to určite samotná téma, ktorá ľuďom umožňuje dotýkať sa krásy z rôznych pohľadov a prostredníctvom umenia nachádzať prepojenie s ňou vo svojich životoch.” (Veronika Kaduková)

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes