Povolaní v „modlitbe“

Pokus sestier dominikánok otvoriť  tretí ročník kurzu “Povolaným nablízku” bol zmarený pandémiou. Dievčatám, ktoré prejavili záujem na rozpoznanie životnej cesty boli ponúkané, rušené a presúvané viaceré termíny. Až na Slávnosť Božského srdca sa podarilo stretnúť siedmim dievčatám v kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cieľom stretnutia bolo objaviť význam modlitby pri hľadaní povolania. Keďže kvôli prázdninám nie je možné v cykle stretnutí pokračovať, išlo len o ochutnávku alebo „nulté“ stretnutie celého kurzu, ktorý dominikánky odštartujú v októbri 2021. Niečo z atmosféry stretnutia vyjadrila jedna z účastníčok nasledovne:

„Kurz povolaným na blízku odporúčam všetkým hľadajúcim svoje povolanie, či už rozmýšľajú nad rehoľou alebo manželstvom. Láskavý prístup sestier dominikánok, ich snaha pomôcť vám a usmerniť ako správne hľadať, uši a srdcia pripravené počúvať vás, modlitba, veľa smiechu to všetko a oveľa viac zažijete práve na tomto kurze. Tento kurz vás môže jedine obohatiť a dá vám šancu obohatiť ostatných. P. S. Som introvert a napriek tomu som vďačná, že som sa odhodlala vykročiť zo svojej komfortnej zóny.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes